www:
www.sygnity.pl/

E-mail: hr@sygnity.p

Kontakt: Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Adres:
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa
Telefon: 022 571 10 00
Faks: 022 571 10 01

SYGNITY

Siedziba: Warszawa
Lokalizacje: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Mielec, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław
Liczba pracowników w Polsce: 3000
Liczba miejsc pracy dla absolwentów (rocznie): około 100
Typowe stanowiska (działy) oferowane absolwentom: Pion Produkcji i Wdrażania Oprogramowania, Pion Sprzedaży, Pion Back-Office
Wymagane wykształcenie: informatyka, telekomunikacja, ekonomia, bankowość, finanse
Termin składania aplikacji: cały rok, w zależności od potrzeb
Sposób aplikowania: formularz aplikacyjny on-line na stronie www.sygnity.pl