Ile dni urlopu?


Urlop wypoczynkowy to prawo każdego pracownika. W dodatku to prawo, którego pracownik nie może się zrzec.

Z każdym przepracowanym rokiem nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego. Ile dni urlopu wypoczynkowego Ci się należy? Jego wymiar jest zależny od Twojego okresu zatrudnienia.

Według Kodeksu Pracy, każdemu kto przepracował co najmniej 10 lat, przysługuje 26 dni urlopu. Zatrudnieni krócej niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni wolnych – oczywiście w skali pełnego przepracowanego roku.

Nie oznacza to jednak, że po ukończeniu szkoły musisz czekać 10 lat na najwyższy wymiar urlopu.

Nie chodzi tu bowiem tylko o staż pracy. To, ile dni urlopu Ci przysługuje, zależy także od wykształcenia, jakie zdobyłe(a)ś. Pamiętaj, że:

• ukończenie ogólnokształcącej szkoły średniej to 4 lata uznane na poczet okresu pracy, od którego wylicza się urlop (o ile więc maturzysta pójdzie do pracy zamiast na studia, po przepracowaniu sześciu lat nabędzie prawo do 26-dniowego urlopu)

• ukończenie szkoły policealnej oznacza wliczenie do okresu pracy 6 lat (absolwent takiej szkoły po czterech latach pracy uzyskuje prawo do 26-dniowego urlopu)

• wykształcenie wyższe to 8 lat wliczone do okresu pracy (przez 26 dni możesz urlopować już po dwóch latach zatrudnienia)

Okresów nauki nie można jednak sumować. Ukończenie najpierw liceum, a potem studiów nie oznacza więc 12 lat zaliczanych do stażu pracy.
20 lub 26 dni urlopu to ilość dni, jakie przysługują Ci w przypadku, gdy pracujesz cały rok. Jeśli jednak w danym roku jesteś zatrudniony(a) 3 miesiące, urlop będzie wyliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia dzieląc ilość należnych Ci w roku dni urlopowych (20 lub 26) przez 12 i mnożąc wynik przez ilość przepracowanych miesięcy.

Praca i nauka jednocześnie

Powyższe proste zasady zaliczania okresu nauki do wyliczania urlopu, komplikują się nieco, jeśli student podejmuje pracę. Ponieważ jeden rok nauki nie przekłada się w prosty sposób na jeden rok "stażu pracy", przyjęto zasadę obliczania na korzyść studenta. Okres pracy będzie zależał od tego, jak długo student pracuje.

 Mateusz pracował na I i IV roku studiów. W chwili ukończenia studiów ma dwie możliwości wyliczenia okresu stażu pracy. Może zsumować okres przyznany z tytułu ukończenia liceum (4) i przepracowane lata (2) lub zachować okres zaliczany do stażu pracy z tytułu uzyskania wykształcenia wyższego (8). Bardziej opłaca mu się pozostać przy stażu przyznawanym za wykształcenie – w tym wypadku prawo do pełnego wymiaru urlopu uzyska po dwóch latach pracy.

 Agnieszka pracowała przez cały pięcioletni okres studiów. Jej bardziej opłaca się zsumować okres przyznawany za ukończenie szkoły średniej (4) z przepracowanymi latami (5). Jako absolwentka ma w ten sposób na koncie 9 lat okresu pracy zamiast ośmiu przyznawanych za zdobycie wyższego wykształcenia.

Art. 155. § 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Autor: Iza Zbonikowska