Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
w Poznaniu


ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań


tel. 61/851 05 18
tel. 61/670 33 11
fax 61/642 15 99
GG: 31305839


e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
www.wsb.net.pl/ep
www.facebook.com/poznanwsb

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Rekrutacja

O przyjęciu na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Ponadto należy złożyć wymagane dokumenty i uiścić opłatę administracyjną.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy  (dokumenty do pobrania ze strony: http://www.wsb.net.pl/edupracuj/dzial-kandydata/studia-i-stopnia-licencjackie )
  • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
  • 4 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

   *prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodnościpraca, oferty pracy

 • Warunki przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

  Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy (dokumenty do pobrania ze strony: http://www.wsb.net.pl/edupracuj/dzial-kandydata/studia-ii-stopnia-magisterskie )
  • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
  • kserokopia dyplomu studiów wyższych poświadczona przez pracownika uczelni*
  • 4 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

   *prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności


 

U nas Ty decydujesz, jak wysokie będzie Twoje czesne!

Wybór studiów w Polsce jest coraz większy, ale wątpliwości osób, które mają je rozpocząć również. Trudno jest podjąć decyzję dotyczącą całego dalszego życia, gdy ma się jeszcze „naście” lat. Na pewno trzeba postawić sobie pytania: gdzie chcę być za 5 lat? Co chcę robić, a czego z pewnością robić nie chcę. Odpowiedzi na te pytania pozwalają uniknąć wielu nietrafionych pomysłów: studiów „modnych”, ale niezgodnych z zainteresowaniami, studiów „jakichkolwiek”, byle studiować, studiów rozpoczynanych i porzucanych w poczuciu kompletnego bezsensu własnych działań. Od czego zacząć?

Po pierwsze dobrze zdać maturę, po drugie wybrać odpowiedni kierunek studiów, a po trzecie – wybrać taką Uczelnię, która atrakcyjna będzie również pod względem finansowym. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdzie student staje przed koniecznością rezygnacji z nauki z powodu wysokich opłat za studia, rat niedopasowanych do jego możliwości finansowych, czy rosnącego co roku czesnego. Czynnik ekonomiczny jest jednym z podstawowych, branych pod uwagę, na etapie planowania ścieżki edukacyjnej. Czasy mamy trudne, a więc i warunki samodzielnego życia wymagają od młodych ludzi większej dyscypliny i „sprytnego” poszukiwania rozwiązań, które umożliwią ich rozwój, a jednocześnie nie „wypłuczą” całego portfela.

Dlatego też nasi studenci na starcie swojej edukacyjnej przygody, zyskują gwarancję stałego czesnego przez cały okres studiów! Czesne płacą w 12 dogodnych ratach, dzięki czemu miesięczne obciążenie to koszt od 280 zł! Mogą też zaoszczędzić, polecając Uczelnię swoim znajomym i w ten sposób obniżyć swoje zobowiązania o 200 zł, za każdą rekomendowaną na studia osobę. Korzyści jest więcej! Studenci, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce mogą liczyć na stypendium Rektora             w wysokości od 700 do 850 zł co miesiąc! Dzisiaj nie jeden nasz student otrzymuje miesięcznie do 1500 zł wsparcia finansowego, bowiem stypendium socjalne to kolejne 700-900 zł w puli studenckiego budżetu. Trzeba również podkreślić, że Absolwenci studiów licencjackich, którzy decydują się zostać z nami na poziomie studiów II stopnia, mogą studiować za 50% czesnego! Podobnie, gdy wybiorą studia podyplomowe.  To bardzo istotna informacja w kontekście planowania kompleksowej ścieżki edukacyjnej. Ci, którzy systematycznie śledzą nasze działania w sieci, czy biorą udział w konkursach, mogą także „złapać” ciekawe promocje – w postaci bonów edukacyjnych –               i dzięki nim studiować już za 140 zł/m-c.

I wreszcie wysokość samego czesnego. Przyjrzeliśmy się innym, wybranym Uczelniom – oferującym identyczne jak my kierunki studiów. Być może któraś z nich szczególnie Cię interesuje? Spójrz na liczby zebrane w poniższych tabelach i sam przekonaj się, że nasze czesne - na wybranych kierunkach - to jedno z najniższych w uczelniach całego kraju!

KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia

Lp.

NAZWA UCZELNI

CZESNE W PRZELICZENIU NA 12 RAT (miesięczne)

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

NA STUDIACH STACJONARNYCH

1

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

240,00

240,00

2

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

266,67

262,50

3

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

283,33

316,67

4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Poznań, Gliwice

330,00

370,00

5

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

330,00

350,00

6

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

341,67

401,67

7

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie

350,00

383,33

8

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

440,00

520,00

9

Dolnośląska Szkoła Wyższa

462,00

545,00

 

KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia

Lp.

NAZWA UCZELNI

CZESNE W PRZELICZENIU NA 12 RAT (miesięczne)

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

NA STUDIACH STACJONARNYCH

1

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

291,67

325,00

2

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

350,00

390,00

3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie

362,50

395,83

4

Dolnośląska Szkoła Wyższa

395,00

495,00

5

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

460,00

540,00

 

 

KIERUNEK: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia I stopnia

Lp.

NAZWA UCZELNI

CZESNE W PRZELICZENIU NA 12 RAT (miesięczne)

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

NA STUDIACH STACJONARNYCH

1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

250,00

233,33

2

Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

258,33

258,33

3

Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum

320,00

330,00

4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

330,00

370,00

5

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

333,33

341,66

6

WSZECHNICA POLSKA
Szkoła Wyższa w Warszawie

350,00

350,00

7

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

366,66

400,00

8

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

380,00

400,00

9

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

390,00

390,00

 

KIERUNEK: Zarządzanie, studia I stopnia

Lp.

NAZWA UCZELNI

CZESNE W PRZELICZENIU NA 12 RAT (miesięczne)

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

NA STUDIACH STACJONARNYCH

1

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

270,00

285,00

2

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

290,00

330,00

3

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

300,00

300,00

4

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

323,33

330,00

5

Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku

333,33

333,33

6

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

375,00

333,33

7

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

390,00

390,00

 

 

KIERUNEK: Pedagogika, studia I stopnia

Lp.

NAZWA UCZELNI

CZESNE W PRZELICZENIU NA 12 RAT (miesięczne)

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

NA STUDIACH STACJONARNYCH

1

Bydgoska Szkoła Wyższa

245,83

245,83

2

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

260,00

285,00

3

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

275,00

275,00

4

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Poznań, Gdańsk, Gliwice

280,00

300,00

5

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

283,33

283,33

6

Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum

320,00

330,00

7

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

330,00

323,33

8

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

330,00

370,00

9

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

341,67

401,67

 

Najważniejsze jednak w obecnych czasach nie jest zdobywanie „papierka”, ale pozyskiwanie umiejętności społecznych i życiowych kompetencji, ułatwiających funkcjonowanie                                          w zglobalizowanym świecie. Dlatego też staramy się, poza standardowym programem studiów, organizować warsztaty kariery i unikatowe szkolenia, chociażby z zakresu zakładania własnej firmy, planowania kariery zawodowej, skutecznego poszukiwania pracy, skutecznych negocjacji. Chcemy uczyć samodzielności i rozbudzać potencjał młodych talentów. Patrząc na wyniki zimowej rekrutacji, które wskazują na 100% wzrost zainteresowania Uczelnią, mamy odwagę wierzyć, że nam się to udaje!

Dziękujemy, że jesteście z nami!

 

porównania dokonywano w okresie 22-23.03.2013r. Źródłem danych były strony www wybranych, wymienionych w tabeli Uczelni. Należy mieć na względzie, iż poza Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, inne Uczelnie również oferują zniżki, bonifikaty w opłatach za czesne.