IGLOTEX S.A. – czołowy polski producent i dystrybutor wyrobów mrożonych w związku z intensywnym rozwojem poszukuje osoby do pracy na stanowisku

Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Pion Finansowy, Iglotex S.A Skórcz, woj. pomorskie


Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Główny Księgowy Grupy do Działu Finansowego Iglotex S.A. w Skórczu. Bezpośrednia podległość pod Członka Zarządu ds. Finansowych.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie pełnej księgowości spółki prawa handlowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wedle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu i banków,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • koordynacja działań związanych z zamknięciem miesiąca, przygotowywanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) oraz innych zestawień związanych z raportowaniem miesięcznym i rocznym jak również na potrzeby sprawozdawczości skonsolidowanej,
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • opracowywanie planu kont wedle standardów sprawozdawczych, wymogów controllingowych i prawa podatkowego,
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
 • Współpraca z audytorami w zakresie przeprowadzanych przeglądów oraz audytów sprawozdań finansowych
 • Współpraca z Dyrektorem finansowym pod kątem rozwiązywania problemów podatkowych, księgowych i systemowych
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Minimum 4-5 letnie doświadczenie, z czego przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w spółce giełdowej lub w firmie audytorskiej,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), z szczególnym uwzględnieniem zasad konsolidacji oraz wymogów raportowania w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych dla potrzeb giełdowych,
 • Umiejętność pracy w zespole i koordynowania pracy zespołu,
 • Zdolność do efektywnego, merytorycznego prowadzenia powierzonych prac,
 • Doświadczenie w firmie produkcyjnej lub handlowej
 • Biegła znajomość j.angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera, szczególnie MS Office (zwłaszcza excel)

Oferujemy:

 • pracę na odpowiedzialnym stanowisku w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie listu motywacyjnego
i CV klikając przycisk Aplikuj pod ogłoszniem z dopiskiem w tytule maila

GŁÓWNY KSIĘGOWY GK IGLOTEX


 Proszę o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 833).

Wszystkim Kandydatom zapewniamy poufność, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Aplikuj Nie masz profesjonalnego CV?
Zamów »