Wydarzenia - 2014r.

1.


Zapraszamy wszystkich studentów PŁ na The Corning Academy 2014, cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących m.in. obszaru lean manufacturing, logistyki, inżynierii oraz zarządzania projektami, które w marcu i kwietniu eksperci firmy Corning Optical Communications prowadzą na Wydziale Chemicznym, Mechanicznym, OiZ oraz EEiA Politechniki Łódzkiej.

Uczestnicy

 • spotkają się z ekspertami w branży,
 • poznają praktyczne zastosowanie omawianych pojęć,
 • uzyskają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie,
 • zdobędą pierwszeństwo w rekrutacjach na staż do firmy Corning
 • otrzymają atrakcyjne upominki.


Zapisy
Prosimy o zgłoszenia drogą mailową ze wskazaniem tematu warsztatu na adres: rekrutacja@corning.com. W wyselekcjonowaniu najlepszych studentów wezmą udział przedstawiciele Politechniki Łódzkiej.
Zakwalifikowane osoby otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową.

Co bierzemy pod uwagę przy selekcji?

 • zainteresowanie daną tematyką,
 • wyniki w nauce,
 • zaangażowanie w dodatkową działalność na uczelni.


Tematyka warsztatów:

Warehouse management - zarządzanie gospodarką magazynową

Na warsztatach omówione zostaną:

 • zarządzanie gospodarką magazynową
 • przepływami materiałowymi
 • efektywne planowanie zasobów magazynowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • poznasz sposoby i rodzaje wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałowych


Od SnOP do MRP - zarządzanie zapotrzebowaniem
Zapoznasz się z praktyczną wiedzą z zakresu - SnOP (sales and operation planning)

 • MPS (master production schedule)
 • RCCP (rought cut capacity planning)
 • MRP (materials requirement planning).
  Na warsztatach spróbujesz również swoich sił planując zapotrzebowanie materiałowe


Podstawy Lean Manufacturing -MUDA MURI MURA - Budujemy kulturę Lean
Czym jest Lean? Filozofią zarządzania? Zestawem narzędzi? Chwilową modą?
Uczestnicząc w warsztacie przekonasz się jak jest naprawdę.
Zobczysz co oznacza Lean Thinking i co kryje się pod 3 japońskimi słowami MUDA, MURI, MURA. Zdobędziesz podstawową wiedzę, która jest niezbędna przy wprowadzaniu zaawansowanych narzędzi WCM tj 5S, Kanban, SMED czy TPM.

Narzędzia Lean - praca standaryzowana TWI Jak wydobyć perfekcję?
Praca standaryzowana jest jednym z fundamentów WCM. Na warsztacie zobaczysz jak stworzyć prawidłowy arkusz pracy standaryzowanej oraz będziesz miał okazję zapoznać się z metodą instruowania pracowników w oparciu o metodę TWI.

Project Management
Na warsztatach przedstawione zostaną podstawy zarządzania projektami na przykładzie metodologii Stage Gate oraz procesu wdrażania nowych produktów. Przychodząc na warsztat dowiesz się:

 • co to jest projekt
 • dlaczego warto stosować metodologię Stage Gate
 • na jakie pytania chcemy sobie odpowiedzieć
 • na poszczególnych etapach projektu
 • jakie są podstawowe narzędzia Project Management


SPC - Statistical Process Control - Statystyczne Sterowanie Produkcją
Zapoznasz się z praktyczną wiedzą z zakresu – SPC.
Wprowadzenie:

 • definicja procesu
 • stabilność procesu/ źródła zmienności procesu
 • rola SPC w procesie produkcyjnym
 • narzędzia wykorzystywane do SPC
  Karty kontrolne w metodzie SPC:
 • rodzaje kart kontrolnych
 • podstawowe parametry opisowe
 • wstępne ustalenia granic kontrolnych procesu na karcie
 • przykłady wdrożenia SPC w Corning
 • interpretacja kart kontrolnych
 • potencjał Kart Kontrolnych
  Będziecie mogli zobaczyć też przykłady kart, których „zasada” (reguła) została złamana.


Światłowód dla każdego? Ewolucja połączeń optycznych
Obecnie połączenia optyczne kojarzone są głównie z światłowodowymi sieciami szkieletowymi dalekiego zasięgu. Jednakże, te same argumenty, które spowodowały wyparcie kabli miedzianych z infrastruktury szkieletowej (MAN i WAN) powoli zaczynają odgrywać rolę w połączeniach o znacznie mniejszym zasięgu jak technologie dostępowe FTTH , Optyczne USB/Thunderbolt aż po połączenia on-chip.
Na wykładzie omówione zostaną poszczególne etapy rozwoju połączeń optycznych. Zapoznasz się z wymaganiami stawianymi włóknom i kablom światłowodowym dla:

 • Sieci szkieletowych
 • Sieci dystrybucyjnych
 • FTTH
 • Centra Przetwarzania Danych
 • AOC, aż do połączeń on-chip.


Projektowanie osprzętu światłowodowego (Skrzynki rozdzielcze, obudowy , przełącznice)
Zapoznasz się z podstawowymi produktami firmy Corning z zakresu osprzętu światłowodowego.

 • Typowe wymagania produktowe i standardy
 • Typowe technologie w konstrukcji osprzętu
 • Modelowania 3D
 • Proces powstawania konceptu
 • Prototypowanie
 • Proces wdrożenia nowego produktu.


Optyczne systemy pomiarowe dla urządzeń pasywnych:

 • najczęściej mierzone wielkości przez optyczne systemy pomiarowe w CCS (moc, tłumienie, tłumienność, straty odbiciowe)
 • definicje wielkości mierzonych
 • pomiary reflektometryczne (OTDR)
 • transmisyjne pomiary tłumienia
 • pomiar strat odbiciowych
 • wielokanałowe systemy pomiarowe – budowa i zasada działania

 

Harmonogram warsztatów na poszczególnych Wydziałach Politechniki Łódzkiej:


2.    Uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy

2 kwietnia kolejny raz wzięliśmy udział w ATP. Zaprezentowaliśmy bogaty program płatnych staży, przeprowadziliśmy też wiele atrakcyjnych konkursów z nagrodami. Odwiedzający mogli porozmawiać z pracownikami, którzy zaczęli przygodę z firmą Corning od stażu. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem -dziękujemy!


3.    Corning Women’s Open Day

Dzień Otwarty w firmie, który odbył się 28 marca, był kolejnym wydarzeniem promującym rozwój zawodowy kobiet – Corning Women’s Open Day.
W projekcie wzięło udział 18 studentek łódzkich uczelni wyższych. W trakcie spotkania studentki miały okazję zwiedzić fabrykę w Strykowie, część wydarzenia odbyła się w podziale na grupy: inżynieryjną, badań i rozwoju oraz zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). W trakcie spotkań grupowych pracujące w poszczególnych działach panie opowiedziały o swojej ścieżce rozwoju, pracy w firmie Corning oraz wyzwaniach, a panowie o tym, co doceniają we współpracy z koleżankami. Studentki zapoznały się też z oferowanymi przez firmę programami stażowymi.


4.    „Dzień Inżynierek” na Politechnice Łódzkiej

W dniu 7 marca, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, na Politechnice Łódzkiej odbył się ”Dzień Inżynierek”. W trakcie imprezy przyszłe panie inżynier dowiedziały się jak budować ścieżkę kariery oraz jak rozwijać się i odkrywać swoje talenty. Celem eventu, który zorganizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, była promocja rozwoju kobiet na kierunkach technicznych.

Podczas spotkania, wspólnie z paniami inżynier, studentki zastanawiały się nad możliwościami rozwoju zawodowego kobiet po kierunkach technicznych. Panie, które odniosły sukces, radziły młodszym koleżankom jak zaplanować ścieżkę kariery. Psycholog podpowiedział jak oprócz wiedzy technicznej rozwijać inne przydatne umiejętności, m.in. wiarę w siebie i odwagę do podejmowania nowych inicjatyw.

Wydarzenie w głównej mierze skierowane było do studentek Wydziałów Chemicznego, Mechanicznego, IFE, EEiA oraz OiZ, a na uczestniczki czekały upominki.Wydarzenia - 2013 r.

 

1.  Corning Day

W dniu 10 grudnia na Politechnice Łódzkiej odbył się Corning Day, podczas którego zaprezentowany został program współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a firmą Corning Optical Communications, jednym z jej najważniejszych Partnerów. Przedstawiciele Władz Rektorskich Uczelni oraz dyrekcji Corning Optical Communications przedstawili oczekiwania i plany obu stron dotyczące wzajemnej współpracy oraz wspólne przedsięwzięcia planowane
jeszcze w tym roku akademickim.

Menedżerowie przekazali studentom tematy prac dyplomowych, które mogą napisać dzięki współpracy Politechniki Łódzkiej z firmą Corning Optical Communications. Dla każdego z wydziałów przygotowano listę kilku tematów realizowanych w roku akademickim 2013/2014. W przyszłości planowane jest rozszerzenie tej współpracy. Studenci zapoznali się też z harmonogramem warsztatów z cyklu Akademii Corning Optical Communications, który stanowi kolejny ważny punkt działań planowanych w 2014 roku.
 
2.  Production Management ICPM'13


W dniach 20-22 listopada na Politechnice Łódzkiej odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Produkcją, poświęcona najnowszym trendom, wynikom badań oraz dobrym praktykom stosowanym przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Corning został Złotym Sponsorem i Partnerem tego wydarzenia.

W ramach zapoznania z dobrymi praktykami lokalnych przedsiębiorstw Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Pan Marek Gagis, poprowadził wykład pt. „Właściwe zdolności produkcyjne - podejmowanie decyzji w oparciu o koszty i korzyści”. Pan Marek Gagis uczestniczył też w posiedzeniu Rady Biznesowej, podczas której poruszano ważne tematy związane z oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów.


3.  Summer Course

Corning został Partnerem Letniego Kursu Naukowego, przygotowywanego przez  organizację studentów BEST (Board of European Students of Technology).

Kurs organizowany  na Politechnice Łódzkiej 11-19 lipca 2013r., pod hasłem „Predominate the Energy you should! Join the Jedi Academy!”, skierowany był do studentów z różnych krajów europejskich i obejmował cykl otwartych wykładów i dyskusji związanych z energią, elektroniką i energetyką.

Wśród wykładowców nie zabrakło przedstawiciela firmy Corning. Grzegorz Tosik, Kierownik Działu Badań i Rozwoju, miał okazję przedstawić uczestnikom najnowsze rozwiązania technologiczne podczas wykładu „Światłowód dla każdego? Ewolucja połączeń optycznych”.
Była to dla nas okazja do wsparcia w kształtowaniu nowego modelu europejskiego inżyniera – osoby kreatywnej, otwartej na współpracę z ludźmi z kraju, jak i z zagranicy.
4.  IX Konferencja Logistyczna
 
Corning został Głównym Partnerem IX Konferencji Logistycznej na Politechnice Łódzkiej,  podczas której mieliśmy okazję zaprezentować też własne rozwiązania logistyczne.
 
Dyrektor Logistyki, Marek Gagis, przedstawił najnowocześniejsze zasady planowania zasobów w gospodarce magazynowej naszej firmy. Zaprezentowano ofertę programów stażowych oraz planowany w przyszłym semestrze cykl warsztatów dotyczących m. in. wskaźników logistycznych.
5.  Dzień Otwarty


Corning Optical Communications już po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty w ramach programu „Młodzi w Łodzi” stworzonego przez Urząd Miasta Łodzi - inicjatywa „Poznaj łódzkich pracodawców”.

23 kwietnia studenci mieli wyjątkową okazję zobaczyć firmę „od wewnątrz”. W projekcie wzięło udział 19 studentów łódzkich uczelni wyższych. Uczestnicy mieli okazję poznać kluczowe obszary działalności firmy tj. jakości, badań i rozwoju, inżynierii oraz planowania.    W grupach tematycznych, pod opieką przedstawicieli danych działów, zespołowo rozwiązywali praktyczne zadania, co pozwoliło poznać im specyfikę pracy firmy. Studenci zapoznali się też z oferowanymi przez firmę programami stażowymi oraz przyjrzeli się pracy produkcji.
6.  Otwarcie FTTH

11 kwietnia 2013 r. miało miejsce uroczyste uruchomienie sieci FTTH przy Laboratorium Technik Światłowodowych Politechniki Łódzkiej pod patronatem firmy Corning.  Jest to efekt wieloletniej współpracy naszej firmy z tą uczelnią. Pilotażowa sieć światłowodowa FTTH (Fiber To The Home) to jedna z najnowocześniejszych technologii przeznaczonych dla usług szerokopasmowych oferujących szybki internet, telewizję czy usługi telefoniczne. „Cieszymy się, że dzięki tej współpracy, firma przemysłowa może w sposób aktywny wpływać na proces kształcenia przyszłych projektantów, instalatorów czy też użytkowników sieci FTTH” - Mariusz Bielawski, Plant Manager Corning Optical
Communications w Strykowie.7.  Uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy

Corning Optical Communications kolejny raz wziął udział w Akademickich Targach Pracy. Tegoroczna, 8 już edycja, zorganizowana została 9 kwietnia 2013 r. w Łodzi - odwiedziło ją aż 17 tysięcy osób! Była to dla nas okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu, będącego często pierwszym krokiem do kariery zawodowej studentów i absolwentów z województwa łódzkiego. Na naszym stoisku można było porozmawiać z pracownikami, którzy zaczęli przygodę z firmą Corning od stażu, prezentowaliśmy też m.in. aktualne oferty pracy i staży.