Oferty pracy, Praca w Intrum Justitia Sp. z o.o.


Intrum Justitia Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
(budynek Saturn)
02-672 Warszawa

Tel.: 22 576 66 66
Fax.: 22 576 66 68


Intrum Justitia Sp. z o.o.
Centrum Operacyjne

w Białymstoku
ul. Węglowa 5
15-121 Białystok

Tel: 22 576 65 00
Fax: 22 576 66 68

e-mail: oferty.hr@intrum.pl
www: www.intrum.pl

 

Jak postępujemy

  • Rozumiemy ludzi
  • Wiedza i innowacje
  • Wyróżniamy się
  • Podejmujemy wyzawania
 

W Intrum Justitia za każdą sprawą, za każdą decyzją kryje się praca konkretnej osoby, praca której celem jest znaleźć rozwiązanie. Rozumienie ludzkiego wymiaru każdej sprawy pozwala nam znajdować rozwiązania optymalne, bezpieczne, uczciwe i w konsekwencji pozytywne dla wszystkich. Sednem naszej pracy jest kreowanie wartości dla biznesu i społeczeństwa poprzez rozumienie ludzkiego wymiaru, nie tylko naszych klientów i płatników ale również naszych pracowników.

Kładziemy bardzo duży nacisk na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Skrupulatnie śledzimy zmieniające się uwarunkowania prawne i biznesowe w każdym kraju w którym działamy. Wiedza i doświadczenia w usystematyzowany sposób zbierane są, przechowywane i udostępniane każdemu pracownikowi poprzez specjalnie do tego przygotowany system. Analizujemy pojawiające się nowe trendy oraz te które tracą na swoim znaczeniu. Takie podejście pozwala nam na kreowanie innowacyjnych ofert oraz sposobów działania.

Szukamy rozwiązań, nie problemów. Poprzez dostarczanie usług i rozwiązań zarządzania należnościami, ułatwianie decyzji kredytowych, monitorowanie płatności, polubowną windykację i inne, mamy pozytywny wpływ na poprawę płynności finansowej naszych klientów. Nasz styl działania powoduje, że ewidentne korzyści z naszej działalności czerpią również udziałowcy, konsumenci – płatnicy i nasi pracownicy. Głęboko wierzymy, że nasza działalność ma bardzo pozytywny wymiar ogólnospołeczny

Często uczestniczymy w sprawach delikatnych i wrażliwych. Często mamy do czynienia z ludzkim stresem spowodowanym finansowymi kłopotami. Zawsze mamy do czynienia z konkretnymi sprawami, konkretnymi sumami pieniędzy, które mają wpływ na konkretne osoby i firmy. Suma tych wszystkich sytuacji ma też swój wymiar makroekonomiczny. Nasza działalność – katalizator dobrego biznesu, oddziałuje na pojedyncze, konkretne osoby i równolegle na ekonomię w wymiarze społecznym. Z całą pewnością jest to potężne wyzwanie.