Oferty pracy, Praca w JTI Polska sp. z o.o.
 

Biuro
Warszawa

JTI Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
Tel: 22 381 81 81
fax: 22 381 81 00


Fabryka
Gostków

JTI Polska Sp. z o.o.
42 Gostków Stary
99-220 Wartkowice
tel: 42 280 28 28
fax: 42 280 28 88


www.karierawjti.pl

www.jti.com

Program Praktyk Letnich
Program Ambasadorski
Programy Stażowe
Proces rekrutacji
Rozwój i Szkolenia
Wynagrodzenia i Benefity
Kultura organizacyjna
Pracownicy o firmie

Program Praktyk Letnich

Program Praktyk Letnich JTI jest skierowany przede wszystkim do studentów III-V roku różnych kierunków uczelni ekonomicznych, technicznych oraz humanistycznych. Trzymiesięczne płatne praktyki trwają od lipca do września i są organizowane w wybranych działach warszawskiego biura JTI Polska (m.in. w dziale marketingu, IT, finansów, sprzedaży, personalnym) oraz w fabryce w Gostkowie.

Praktykantom powierzana jest odpowiedzialność za realizację dwóch lub trzech projektów biznesowych, dzięki którym mają oni szansę zdobyć unikalne i niezbędne na rynku pracy doświadczenie, poszerzyć wiedzę i umiejętności. Każdy z praktykantów przez cały czas trwania programu otrzymuje wsparcie mentora i bieżącą informację zwrotną na temat postępów, mocnych stron oraz obszarów do poprawy. W przypadku wolnych stanowisk najlepszym praktykantom oferowane są miejsca pracy adekwatne do umiejętności i kompetencji posiadanych przez nich. W związku z tym Program Praktyk Letnich jest idealnym sposobem wstępu do firmy dla młodych osób. Dzięki takim praktykom nasza firma buduje przyszłą kadrę pracowniczą.

Program Praktyk Letnich poza możliwością codziennej pracy oferuje:

 • szkolenie wdrażające w struktury firmy – Induction,
 • wyjazd wszystkich praktykantów do fabryki do Gostkowa Starego,
 • obiad integracyjny,
 • spotkanie z Dyrektorem Generalnym,
 • pozostałe szkolenia i warsztaty uzależnione od preferencji praktykantów,
 • udział w Dniu Sportu (potyczce sportowej z praktykantami z innych firm),
 • gadżety firmowe i prezenty od firmy.

Wspomnienia z praktyk:

Maciej Maćkowiak

Specjalista ds. Wsparcia TME i Zarządzania Danymi, Dział Planowania Biznesowego, w JTI od 2010 r.

Przygodę z firmą JTI rozpocząłem biorąc udział w Programie Praktyk Letnich w 2010 roku. Praktyki w Dziale Planowania Biznesowego okazały się dla absolwenta specjalności Elektroniczny Biznes na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znakomitym sposobem na wdrożenie w realia biznesu. Już od pierwszych dni otrzymałem odpowiedzialne zadania, wymagające zaangażowania i kooperacji z wieloma działami naszej firmy. Do części moich obowiązków należało ulepszanie globalnego narzędzia Trade Marketing Excellence (TME) we współpracy ze specjalistami z różnych części świata, takich jak: Rosja, Kanada, Mauritius. W październiku 2010 r. otrzymałem propozycję pozostania w firmie i już jako etatowy pracownik kontynuowałem karierę w JTI. Różnicą pomiędzy letnimi praktykami, a pracą okazał się szerszy zakres odpowiedzialności. Od tego czasu do głównych moich zadań należy wsparcie użytkowników podczas pracy z systemem TME, zarządzanie danymi oraz prowadzenie comiesięcznych szkoleń dla nowych pracowników z systemu TME.


<< Powrót

Program Ambasadorski

Firma JTI Polska w 2011 r. stworzyła i wdrożyła własny Program Ambasadorski. Program ma na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy jako pracodawcy i świadomości marki, jaką jest JTI Polska. Ambasadorzy wyłaniani są w drodze standardowej rekrutacji.

Nasz program skierowany jest do wszystkich studentów najlepszych warszawskich oraz łódzkich uczelni wyższych. Poprzez uczestnictwo w Programie Ambasadorskim dajemy możliwość poznania międzynarodowej firmy FMCG i specyfiki branży tytoniowej. W trakcie trwania programu zapewniamy regularne spotkania projektowe w biurze w Warszawie oraz spotkania z pracownikami firmy w ramach potrzeb zgłaszanych przez Ambasadorów. Ambasadorzy współpracują na bieżąco z Działem HR przy okazji przygotowywania warsztatów, targów pracy czy też innych działań skierowanych do studentów.

Nasi reprezentanci monitorują wydarzenia i rekomendują najbardziej efektywne formy aktywności promocyjnej firmy jako pracodawcy na uczelniach. Każda z osób otrzymuje możliwość zrealizowania samodzielnego projektu zgodnego ze strategią naszej firmy i opiekę oraz wsparcie pracownika. Ambasador staje się swoistym pracownikiem naszej firmy, gdyż jest na równi objęty szkoleniami rozwijającymi kompetencje i wspierającymi realizowanie aktywności i zadań. Dodatkową atrakcją są spotkania integracyjne np. wyjście na kręgle czy wspólny wyjazd wszystkich Ambasadorów do fabryki, gdzie mają możliwość zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, dzięki którym produkowane są nasze towary. Dużym bonusem dla najlepszych Ambasadorów jest skrócony proces rekrutacji na Program Praktyk Letnich. Interesują nas szczególnie aktywni studenci pełni pasji i zaangażowania. Ważne jest aby byli aktywni i podejmowali inicjatywy. Doświadczenie w organizacji studenckiej jest dodatkowym atutem.

Martyna Ulicka

Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość
Ambasador JTI w roku akademickim 2011/2012

Ambasadorowanie firmie JTI doskonale wpisywało się w mój aktywny tryb życia. Jako firma produkująca wyroby tytoniowe, natrafia na liczne obostrzenia prawne i marketingowe, a mimo to jest jedną z najszybciej rozwijających się firm z sektora FMCG na polskim rynku. Miłą atmosferę wprowadza także zgrany i życzliwy zespół pracowników otwartych na współpracę. JTI Polska jest firmą ceniącą sobie młodych adeptów wkraczających dopiero w świat profesjonalistów. Firma potrafi docenić zaangażowanie i inicjatywę. W ramach pomocy przy projekcie międzynarodowym zostało zaproponowane mi stanowisko stażysty w firmie JTI Polska.


<< Powrót

Programy Stażowe


Staże inżynierskie „Have a good start”

W ramach stażu inżynierskiego poszukujemy studentów ostatnich lat studiów gotowych sprostać nowym wyzwaniom. Poszukujemy studentów 4. lub 5. roku kierunków technicznych bądź absolwentów będących maksymalnie rok po ukończeniu studiów. Ze względu na międzynarodową specyfikę firmy wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Obsługa pakietu Microsoft Office, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz pozytywne nastawienie to elementy konieczne aby podjąć staż w naszej firmie. Oczekujemy od naszych stażystów dostępności co najmniej 3 dni w tygodniu. Młodzi studenci mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w naszej firmie. Oprócz realizacji własnego projektu nasi stażyści otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie. Ponadto oferowane jest bezpośrednie wsparcie wykwalifikowanych specjalistów, bogaty system szkoleń i regularna informacja zwrotna dotycząca postępów pracy. Czas trwania stażu obejmuje okres od lipca do grudnia. Wykorzystując swoją wiedzę w praktyce i osiągając zadowalające rezultaty, stażyści są rekrutowani do pracy na etacie po ukończonym pomyślnie stażu.

Staże w ciągu roku

W odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie poszczególnych działów w JTI Polska organizowane są kilkumiesięczne staże w trakcie całego roku.. Propozycje staży skierowane są do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy płynnie posługują się językiem angielskim i wykazują się nieszablonowym myśleniem, inicjatywą, otwartością na nowe doświadczenia, a w swojej pracy stawiają na jakość. Już od pierwszych dni pracy wdrażamy naszych nowych stażystów w strukturę firmy, tak aby od początku swojej kariery w JTI mieli realne możliwości tworzenia nowych systemów i implementowania procedur. Dzięki stażom dajemy realne możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych oraz awansów w różnych działach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Magdalena Sałek

Kontroler Finansowy ds. Siedziby,
Dział Planowania i Analiz Finansowych.

Moja przygoda w JTI Polska rozpoczęła się w 2009 roku. Zaraz po skończeniu studiów zakwalifikowałam się do programu stażowego w Dziale Planowania i Analiz Finansowych. Jako stażyście powierzono mi samodzielne projekty i analizy. Firma daje duże możliwości rozwoju i awansu - czego doświadczyłam osobiście. Po odbytym stażu zaproponowano mi pracę Analityka Finansowego, a niedługo potem etat na stanowisku Kontrolera Finansowego ds. Siedziby.


Międzynarodowe staże

Praca w naszej firmie daje szansę udziału w międzynarodowych projektach i licznych szkoleniach. Szanse takie mają zarówno specjaliści, jak i managerowie. Od kilku lat istnieje możliwość wyjazdu w ramach tzw. short-term assignment, na kilku lub kilkunastomiesięczne staże, w trakcie których pracownicy mają możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego, poznania osób pracujących na podobnych stanowiskach w innych krajach i wdrożenia się w praktyki podejmowane i rozwiązania implementowane za granicą. Dla najzdolniejszych istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu i wspierania podjętej przez nich kariery międzynarodowej.

<< Powrót

Proces Rekrutacji

Zatrudnianie właściwych ludzi na właściwe stanowiska to jedno z najważniejszych zadań naszej firmy. Wszyscy wiedzą, że najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa są właśnie pracownicy. Im są lepsi tym sprawniej działa organizacja.

Rekrutacja w JTI Polska składa się z kilku etapów. Po przejściu pierwszego etapu składającego się z analizy i selekcji dokumentów aplikacyjnych, odbywa się rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem Działu HR oraz kierownikiem określonego działu w zależności od stanowiska, na które odbywa się rekrutacja. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu poddawani są testom sprawdzającym kompetencje np. ze znajomości konkretnych programów, zdolności np. przez testy SHL oraz cechy osobowości. Sesje assesment center organizowane są w przypadku aplikacji na wybrane stanowiska. Finalna decyzja jest podejmowana w przypadku kandydatów, którzy przejdą pozytywnie wcześniejsze etapy rekrutacji oraz zostaną zaproszeni na rozmowę z dyrektorem działu.

Proces rekrutacyjny trwa około miesiąca, niemniej jednak wszystko zależy od stanowiska, na które składana jest aplikacja oraz od różnych okoliczności, których nie da się przewidzieć. Proces ten odpowiednio może się wydłużyć bądź skrócić.

Aktualnych ogłoszeń o pracę szukaj na portalu pracuj.pl oraz na naszych stronach internetowych: www.karierawjti.pl oraz www.jti.com/careers

Jak aplikować?

Wypełnienie aplikacji online trwa około 5 minut. Aplikując po raz pierwszy do naszej firmy niezbędne będzie podanie swojego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta w naszym systemie. Przy składaniu aplikacji wymagane jest dołączenie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim. Po uzupełnieniu całego wniosku należy zaakceptować i wysłać do nas swoją aplikację. Potwierdzenie poprawnie złożonej aplikacji zostanie wysłane na maila

<< Powrót

Rozwój i Szkolenia

To co wyróżnia naszą firmę spośród innych pracodawców, to na pewno duże zaangażowanie w rozwój kompetencji pracowników. System umożliwia dobre zarządzanie oczekiwaniami pracowników, gdyż każdy z nich podlega dokładnej analizie pod kątem kompetencji, oceny wyników pracy i potencjału. Ponadto każdy pracownik może zgłosić się do procesu rekrutacji wewnętrznej i zmierzyć się z pozostałymi kandydatami spełniając określone wymagania.

W naszej firmie dostępne są różne narzędzia, dzięki którym pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje m.in szkolenia, mentoring, coaching, szkolenia online, studia podyplomowe, wyjazdy zagraniczne i MBA. Proces zarządzania talentami daje możliwość rozwijania kariery nie tylko w Polsce. Pracownicy wyjeżdżają na kontrakty trwające przeważnie od 8 do 12 miesięcy.

Organizacja inwestuje w długofalowe programy rozwojowe, a pracownicy mają możliwość wpływu na budowanie swojej ścieżki kariery. Firma stawia na indywidualne podejście do rozwoju. Pracownicy chętnie i bez obaw przystępują do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Szkolenia w JTI są przygotowywane w taki sposób, aby w pełni odpowiadać potrzebom rozwojowym pracowników. Szkolenia są przeprowadzane zarówno przez wewnętrznych, jak i zewnętrznych trenerów. Firma oferuje również anglojęzyczne szkolenia korporacyjne organizowane przez globalny Dział HR. Pracownicy mogą także brać udział w sesjach coachingowych czy spotkaniach z mentorami. Rezultaty wszystkich akcji rozwojowych są na bieżąco monitorowane. W JTI wierzymy, że kluczem do sukcesu są ludzie, z tego względu proponujemy bogatą ofertę szkoleń podzielonych na 3 grupy:

 • Szkolenia dla wszystkich pracowników
 • Szkolenia dla liderów zespołów
 • Szkolenia dla wyższej kadry kierowniczej

Program wprowadzający Induction

Gdy do zespołu dołącza nowa osoba, firma już od pierwszych dni dba, by pracownik otrzymał wszelkie niezbędne informacje. Nadrzędnym założeniem Induction jest efektywne przygotowanie i przeszkolenie nowego pracownika w możliwie najkrótszym czasie. W świat JTI wprowadza go głównie bezpośredni przełożony oraz współpracownicy z działu, w którym został zatrudniony, oczywiście przy wsparciu Działu HR.

Ocena roczna czyli Dialog

Zwykle po okresie próbnym pracownik wypełnia wraz ze swoim przełożonym formularz zwany „Dialogiem”. Jest to podstawowe narzędzie rozwoju ludzi w JTI - wynik ciągłych rozmów pracownika i jego bezpośredniego przełożonego, a przede wszystkim formalny zapis ustaleń dotyczących priorytetów biznesowych i rozwojowych na kolejny rok kalendarzowy. Pracownik i jego przełożony odwołują się do niego w razie konieczności wyboru priorytetów czy sprawdzenia statusu wykonania planów w połowie oraz pod koniec roku.

Coaching

Od 2011 r. nasza firma może pochwalić się programem wewnętrznego coachingu, który stał się jednym z narzędzi wspomagających proces rozwoju pracownika. Coaching jest indywidualną i ukierunkowaną drogą rozwoju pracowników. Poprzez tę nowatorską metodę JTI pomaga ludziom podkreślać ich mocne strony i eliminować ograniczenia na drodze do osiągnięcia sukcesu.

<< Powrót

Wynagrodzenia i Benefity

JTI tworzy, wdraża i komunikuje rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i benefitów, które mają na celu docenianie wyników pracowników i tym samym wyników całego JTI. Nasze procesy wspomagane przez benefity i wnagrodzenia zapewniają nam konkurencyjność na rynku. Firma bierze co roku udział w badaniach porównujących poziom wynagrodzeń, premii, nagród finansowych i innych benefitów z warunkami w innych firmach.

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia oraz premii uzależnionej od wyników pracownikom przysługuje rozbudowany pakiet benefitów, a wśród nich:

 • opieka medyczna – wszystkim pracownikom przysługuje bezpłatny zakres usług świadczony
 • w ramach odpowiednich abonamentów medycznych,
 • ubezpieczenie na życie - do programu ubezpieczeniowego może przystąpić każdy pracownik JTI Polska, zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • karta MULTISPORT - upoważnia do wstępu do ponad 2500 obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 • dofinansowanie do basenu,
 • nauka języka angielskiego w grupach lub indywidualnie obejmująca pokrycie pełnych kosztów lub dofinansowanie, korzystanie z platform e- learningowych,
 • karta uprawniająca do zniżki w klubach na terenie całego kraju,
 • świąteczne świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem,
 • samochody służbowe.
<< Powrót

Kultura organizacyjna

Aby zwiększyć moc dialogu w organizacji, firma wdrożyła badanie zaangażowania pracowników (Employee Engagement Survey). Badanie to ma charakter globalny i jest przeprowadzane w całej Grupie Japan Tobacco International.

Jest to wielowymiarowa ocena organizacji, której dokonują sami pracownicy. Umożliwia pracownikom wyrażenie opinii w kwestiach związanych z poszczególnymi obszarami: zarządzaniem firmą i jej przyszłością, kierowaniem grupą, komunikacją i współpracą pomiędzy pracownikami, systemem nagród, rozwojem kariery i zarządzaniem talentami. Pozwala również na zbadanie poziomu zaangażowania i satysfakcji wśród pracowników. Jest to anonimowa ankieta, której wyniki są analizowane przez zewnętrzną firmę. Wyniki badań, zarówno na poziomie całej firmy, jak i poszczególnych działów omawiane są szczegółowo na spotkaniach z udziałem Dyrektora Generalnego i dyrektorów wszystkich działów. Efektem tych spotkań jest plan naprawczo-rozwojowy, którego realizacja podlega bieżącej kontroli, a każdy pracownik cyklicznie otrzymuje informację o statusie zadań.

Firma stawia na wielowymiarową ocenę organizacji. Umożliwiają to zewnętrzne badania i certyfikacje. W ciągu ostatnich 3 lat JTI Polska został wyróżniony następującymi tytułami: Top Employers 2010, 2011, 2012, Top Employers Europe 2012, Najlepszego Pracodawcy 2010 w rankingu Hewitt Associates, Solidnego Pracodawcy Roku 2010 i 2011, Firmy Odpowiedzialnie Zarządzanej 2011, Marketera Roku 2011.

Udział w konkursach i uzyskane certyfikaty pozwoliły szerzej zaistnieć JTI Polska w świadomości publicznej. Firma i jej logo stały się bardziej rozpoznawalne, a organizacja jest postrzegana jako wartościowy i wiarygodny pracodawca. Wpłynęło to także pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników JTI Polska, a wnioski płynące z badań pozwoliły na zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą stworzyć jeszcze atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne środowisko pracy.

<< Powrót

Pracownicy o firmie

Nasi pracownicy wprowadzają przyjazną atmosferę pracy. Choć to głównie ich zasługa, firma stara się dodatkowo inspirować integrację zespołów, wspierając różnego rodzaju wydarzenia organizowane na poziomie całej firmy i poszczególnych działów.

Pracownicy uczestniczą m.in. w spotkaniach świątecznych i w corocznej konferencji. Spotykają się również podczas firmowych rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach: kręglach, piłce nożnej, siatkówce i wielu innych. Poczuj atmosferę pracy w naszej firmie i zapoznaj się z wypowiedziami członków naszego zespołu.

Barbara Przysowa

Specjalista ds. Badań Marketingowych,
Dział Marketingu Strategicznego,
w JTI od 2009r.

Już na studiach zainteresowały mnie badania marketingowe i postanowiłam poświęcić temu swoją karierę. Po 5 latach pracy w działach badawczych różnych firm mogę z pewnością stwierdzić, że temat badań nadal jest moją pasją i przynosi mi satysfakcję. Badania marketingowe są połączeniem marketingu i analizy danych, a zarazem zrozumieniem potrzeb klienta i definiowaniem trendów rynkowych. Zaczynając pracę w JTI zajmowałam się głównie analizami danych oraz wsparciem Kierownika Działu w realizacji projektów badawczych. Po niecałym roku awansowałam na stanowisko Specjalisty ds. Badań Marketingowych, co wiązało się z poszerzeniem moich obowiązków i wzrostem poziomu odpowiedzialności oraz decyzyjności w podejmowanych działaniach.

Jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam do tej pory, rozwijam się i robię to, co lubię. Czuję satysfakcję z pracy również dlatego że mogę polegać na ludziach, z którymi pracuję. Zarówno w moim dziale jak i w całej firmie panuje przyjemna atmosfera i jest „z kim” i „z czego” się pośmiać.

 
Jacek Hałas

Kierownik Operacyjny Regionu,
Dział Sprzedaży,
w JTI od 1999r.

Obecnie odpowiadam za wszystkie kanały sprzedaży na obszarze jednej czwartej kraju, ale pracę w firmie zaczynałem jako przedstawiciel handlowy. Mój awans krok po kroku był możliwy dzięki moim przełożonym, którzy widząc moją wiedzę, mój zapał i zaangażowanie, dawali mi coraz trudniejsze zadania i przygotowywali w ten sposób do wyzwań na kolejnych stanowiskach. Dzięki temu, gdy awansowałem, byłem przygotowany do nowych obowiązków.

Dzisiaj ja stosuję taką praktykę wobec moich podwładnych. Namawiam też do tego moich managerów, aby poszukiwali pracowników, których będą przygotowywać do przyszłego awansu. Pracuję w JTI tak długo, bo firma pozwala mi się rozwijać i wierzy w moje możliwości. Jestem przekonany, że razem z naszymi ludźmi odniesiemy sukces rynkowy jeszcze większy i bardziej spektakularny niż to, co już osiągnęliśmy.Ważna jest przyjazna atmosfera, na którą wszyscy pracujemy. To właśnie atmosfera i dobra współpraca powodują, że chce mi się rano wstać do pracy.

 
Rafał Hemmerling

Dyrektor Działu Planowania i Rozwoju,
Dział Planowania i Rozwoju,
w JTI od 2007r.

JTI daje swoim pracownikom nie tylko konkurencyjne zarobki oraz bogaty pakiet świadczeń, lecz przede wszystkim szansę na rozwój zawodowy i możliwość realizowania także nietypowej ścieżki kariery.

Moja kariera w JTI Polska zaczęła się w 2007 roku. Początkowo pracowałem w dziale finansowym, później przeszedłem do działu sprzedaży, by później dołączyć do działu marketingu handlowego. Kolejnym awansom zawsze towarzyszyły liczne szkolenia. W kwietniu 2012 ukończyłem studia Global Executive MBA w IESE, jednej z najlepszych szkół biznesu na świecie. Studia trwały dwa lata, zajęcia odbywały się w Barcelonie, Nowym Jorku, Madrycie i Bangalore. To, czego się tam uczyłem, mogłem wdrażać w swoim dziale i nie tylko. W czerwcu, po ukończonych studiach, awansowałem na stanowisko Dyrektora Działu Planowania i Rozwoju, i obecnie zajmuję się marketingiem handlowym i konsumenckim.

Od początku mojej kariery w JTI byłem angażowany w najważniejsze kwestie firmy, a moje zdanie było brane pod uwagę, co zawsze motywowało mnie do ciągłego rozwoju. W JTI cenię nieformalną atmosferę pracy, koleżeńskość i chęć wzajemnej pomocy. Dzięki naszym sukcesom rynkowym, JTI daje stabilizację i poczucie bezpieczeństwa nawet w czasach kryzysu.

 
<< Powrót