Co w prasie piszczy »

...czyli czytaj prasę branżową!

Praca w dziale produkcji - Kraft Foods


Wszystkie działy w firmach FMCG pracują na sukces produktów. Tyle tylko, że aby marketing, dział sprzedaży, innowacji, dystrybucji czy obsługi klienta miał nad czym pracować, trzeba zadbać o właściwe funkcjonowanie działu produkcji.

Produkcja to skomplikowana struktura, w której zadania znacznie wybiegają poza obsługę linii produkcyjnej. Dział produkcji w firmie Kraft Foods, oprócz dwóch działów linii produkcyjnych, obejmuje również bardzo ważne jednostki nieprodukcyjne.

Produkcja wyrobów czekoladowych, np. czekolad Alpen Gold i Milka, odbywa się na trzech liniach produkcyjnych. Osobna linia przeznaczona jest do wyrobu masy czekoladowej – to tzw. dział mas. Jest też zupełnie nowa i dość skomplikowana linia do produkcji specjalnego rodzaju pomarańczowej czekolady Terry’s Chocolate Orange. Pracą na liniach produkcyjnych zarządzają mistrzowie, w niektórych firmach zwani również liderami produkcji.

Bardzo ważną dla funkcjonowania linii jednostką jest dział utrzymania ruchu. To zespół mechaników i elektryków odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłej pracy maszyn – zajmują się przeglądami, konserwacją, remontami. Działania te trzeba oczywiście planować z dużym wyprzedzeniem tak, aby nie dezorganizować procesu produkcyjnego.

Firma kładzie duży nacisk na doskonalenie – we wszystkich działach i wszystkich obszarach funkcjonowania. Dlatego istnieje osobne stanowisko inżyniera ds. ciągłego doskonalenia – zajmuje się realizacją zadań związanych z continuous improvement (czyli ciągłym doskonaleniem), six sigma (redukcja odchyleń w procesie produkcji) czy TPM (Kompleksowe Utrzymanie Ruchu). Odpowiada również za prawidłową eksploatację urządzeń. W Kraft Foods odpowiednie parametry procesowe, zgodne ze standardami jakościowymi i technologicznymi, dostarcza działowi produkcji inżynier procesowy.

Praca działu produkcji nie byłaby możliwa bez osób odpowiedzialnych za wsparcie administracyjne tj. rozliczanie zleceń produkcyjnych, realizację zakupów, przygotowywanie analiz.

Zlecenia produkcyjne realizuje się według przygotowanego wcześniej planu. Analizuje się konkretne zlecenie, planuje się obsadę stanowisk niezbędnych do jego realizacji, zamawiane są niezbędne materiały z magazynu czy surowce z działu mas.

Działy nieprodukcyjne

Sprawne funkcjonowanie działu produkcji jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy z jednostkami nieprodukcyjnymi.

Kluczowym jest dział logistyki produkcyjnej. Zapewnia zaopatrzenie materiałowe, zajmuje się planowaniem całego procesu produkcji, zamawianiem surowców, opakowań, organizuje także wysyłki. Wparcie dla działu produkcji stanowi także dział ciągłego doskonalenia – pracuje nad optymalizacją wszystkich procesów zachodzących w fabryce.

Dział rozwoju, techniki, inwestycji podzielony jest na dwie jednostki: rozwój produktu oraz "inżyniering". Pierwsza dba o rozwój nowych produktów, druga odpowiedzialna jest za ten sam obszar, ale od strony inwestycyjnej. Jeśli np. ma zostać uruchomiona nowa linia produkcyjna, "inżyniering" odpowiada za zaprojektowanie odpowiedniej instalacji tak, aby produkcja przebiegała bez zarzutu.

Dział Zapewnienia Jakości odpowiada za zintegrowany system zarządzania (ISO, GMP, HACCP, ochrona środowiska, jak i bezpieczeństwa pracy). Oczywiście dział produkcji współpracuje także z działem finansów, działem HR, działem technologii i działem zakupów.

W Kraft Foods współpraca działu produkcji z innymi działami jest na tyle ścisła, że poszczególne działy traktują produkcję jak wewnętrznego klienta. Dzięki temu wszystkie procesy można przeprowadzić sprawnie.

Ludzie

Dział produkcji wymaga zatrudnienia kompetentnych osób – za co odpowiada dział HR. W dziale produkcji mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci technologii żywności, automatyki czy innych kierunków inżynierskich.

Na początek trafiają do programu "management trainee". W czasie stażu realizują projekty, które mają na celu doskonalenie procesu produkcji – zajmują się np. minimalizacji odchyleń procesowych, usprawnieniami maszyn i urządzeń.

Dział ten stwarza bardzo dużo możliwości pracy w obszarze Ciągłego Doskonalenia, TPM czy six sigma. Osoby, które ukończą taki program menedżerski, mogą później objąć stanowisko np. mistrza w dziale produkcji.