Praca w kancelarii prawnej


"Absolutnym priorytetem jest uczciwość i postępowanie zgodnie z zasadami kodeksu etycznego" - mówi Agnieszka Janicka, partner, Clifford Chance.

Jak wygląda obecnie sytuacja w branży prawniczej? Czy liczba osób kończących odpowiednie studia jest dostateczna?

Agnieszka Janicka, partner, Clifford Chance: Liczba absolwentów prawa jest wystarczająca, ale bardzo często nie potrafią oni powiązać wiedzy teoretycznej z praktyką.

Poszukujemy osób, które przynajmniej w podstawowym zakresie spełniają to wymaganie. Na rynku jest ich niewiele. Obecnie rolą prawnika jest dostarczanie rozwiązań prawnych dostosowanych do potrzeb klienta. Prawnik musi umieć przekuć teorię w praktykę, a oprócz wiedzy prawnej, wykazać się znajomością ekonomii i wiedzą branżową.

Coraz częściej zdarza się również, że studenci nie potrafią pisać poprawnie po polsku. W zawodzie, który opiera się na tworzeniu umów, opinii prawnych i na precyzji wyrażania myśli, jest to duży problem. Obserwujemy, że zarówno w mowie, jak i w piśmie zanika dbałość o czystość i elegancję języka. Osobną kwestią jest umiejętność porozumiewania się z klientem, któremu należy w sposób zrozumiały przedstawić swoje propozycje.

Czy jest zapotrzebowanie na nowe specjalizacje w dziedzinie prawa, których uczelnie nie przygotowują?

Odnotowujemy tendencję studentów do specjalizowania się w konkretnych dziedzinach prawa, ale uważamy to jedynie za dodatkowy atut. Czas studiów uniwersyteckich powinien
być w jak największym stopniu wykorzystany na poznanie całego systemu prawnego i wykształcenie tzw. intuicji prawniczej, która pomaga w kojarzeniu pewnych zależności i jest
niezbędna w dalszej karierze. Dlatego absolwenci przyjmowani do naszej kancelarii w pierwszym roku rotują pomiędzy poszczególnymi departamentami, by poznać różne aspekty
prawa. Daje im to również możliwość świadomego wyboru tej dziedziny prawa, w której chcą się dalej rozwijać.

Jakie kwalifikacje kandydata do pracy są najbardziej cenione?

Jest oczywiste, że wzorowy przebieg studiów, odbyte praktyki, stopień naukowy, zdany egzamin na aplikację, ukończone studia podyplomowe czy doskonała znajomość języków obcych są bardzo ważne. Jest już standardem, że kandydaci mówią płynnie po angielsku, znają terminologię prawniczą. Inne języki obce stanowią oczywiście dodatkowy atut; są dowodem, że kandydat jest otwarty na świat i inne kultury, co jest dla nas bardzo istotne.

W Clifford Chance promujemy również różnorodność, ponieważ uważamy, że wzbogaca ona kulturę firmy. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na zainteresowania pozazawodowe i wspieramy w ich realizacji. Wiemy, że odskocznia od pracy pomaga nie tylko w zachowaniu odpowiedniej równowagi w życiu, ale również w utrzymaniu relacji z klientami.

Nasza kancelaria ocenia także kandydatów pod względem szeroko pojętej kultury osobistej i biznesowego savoir-vivre’u. Obserwujemy, jak prezentują się i zachowują podczas spotkań, jak odnoszą się do klientów, współpracowników i zwierzchników.

Jakie cechy charakteru są niezbędne, aby dobrze wykonywać ten zawód?

Absolutnym priorytetem jest uczciwość i postępowanie zgodnie z zasadami kodeksu etycznego. Poza tym, oprócz cech typowo związanych z zawodem prawniczym, takich jak umiejętność pracy w grupie i przewodzenia jej, entuzjazm, chęć rozwoju, ambicja i inicjatywa, coraz bardziej cenione są takie cechy, jak: proaktywność, umiejętność nawiązania i podtrzymania relacji z klientami, tolerancja i umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku.

Czy jako pewien standard przyjmuje się założenie, że pracownik będzie systematycznie szkolony i dokształcany przez pracodawcę?

Kancelaria Clifford Chance posiada globalny program kształcenia dla prawników na wszystkich etapach kariery zwany The Clifford Chance Academy. W zależności od stażu, niektóre elementy programu są pogłębiane, inne kolejno wprowadzane. Program obejmuje nie tylko zagadnienia prawnicze, ale również tzw. miękkie umiejętności oraz biznesowe aspekty działalności firmy.

Szkolenia są organizowane zwykle w atrakcyjnych stolicach europejskich, w których nasza kancelaria ma swoje biura. Ponadto prawnicy z całego świata, specjalizujący się w określonych dziedzinach prawa, spotykają się co najmniej raz do roku, by przedyskutować zmiany w prawie i w samej branży oraz zintegrować się, co skutecznie ułatwia współpracę nad projektami transgranicznymi.

Jakie są stosowane mechanizmy, aby dobrych pracowników zatrzymać jak najdłużej w firmie?

Polityka dotycząca zatrudnienia kładzie nacisk na długotrwałą współpracę. Zatrudniamy najlepszych i inwestujemy w ich kształcenie. Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii, które nawet stosunkowo młodym prawnikom dają możliwość pracy przy dużych, międzynarodowych, prestiżowych, głośnych czy innowacyjnych transakcjach. System motywacyjny stosowany w Clifford Chance premiuje finansowo prawników z długim stażem pracy w firmie.

Rozmawiała Małgorzata Jaworska