Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

Praca w państwie:

praca, oferty pracy

Finlandia

Praca w Finlandii

Obywatele Polski mogą bez ograniczeń podejmować zatrudnienie w Finlandii.

 

PŁACA: ustalana w ramach danej branży - przykładowo: konserwator - 1527 EUR, pomoc domowa - 1638 EUR, nauczycielka w przedszkolu - 1612 EUR, lekarz internista - 4166 EUR, nauczyciel w szkole ogólnokształcącej - od 2176 do 2516 EUR, pielęgniarka - 1973 EUR.

DŁUGOŚĆ URLOPU PŁATNEGO: 2 dni za każdy przepracowany miesiąc i& 2,5 dnia w stosunku o pracę trwającym przynajmniej rok. Dodatkowo wypłaca się dodatek za urlop - 50% wynagrodzenia za czas trwania ulopu.

DŁUGOŚĆ TYGODNIA PRACY: 40 godzin. Wymiar nadgodzin nie może przekroczyć 138 godzin w ciągu czterech miesięcy i 250 w ciągu roku.

Job Alert

Ustaw powiadomienia o nowych ofertach pracy na Twoją skrzynkę e-mail lub osobisty kanał RSS.

praca, oferty pracy Powiadomienia e-mail

praca, oferty pracy Kanał RSS

Tłumaczenia CV i LM

Chcesz przetłumaczyć CV i list motywacyjny? Skorzystaj z usług ekspertów od rekrutacji z serwisu ArchitekciKariery.pl.

 

Przed wyjazdem

Zanim wyjedziesz, czyli jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą.

Praca poza Unią - dowiedz się jak znaleźć pracę w Ameryce, Azji lub krajach arabskich.

Pobyt w Finlandii

  • Pobyt do 3 miesięcy nie wymaga żadnych formalności rejestracyjnych.
  • Pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenie dla obywateli Unii Europejskiej. W tym celu należy zwrócić do komisariatu policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. umowa o pracę), w razie konieczności zaświadczenie o stanie zdrowia lub o niekaralności.
  • Zgodę na pobyt stały można otrzymać po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy.
  • Zmianę miejsca pobytu należy rejestrować w oddziale ewidencji ludności w miejscowości nowego pobytu.

Praca w Finlandii

  • Podjęcie pracy w Finlandii wymaga rejestracji w urzędzie podatkowym oraz w lokalnym biurze zatrudnienia. Informację o zatrudnieniu zgłasza sam pracownik lub jego pracodawca nie później niż 14 dni po rozpoczęciu pracy.
  • Zarejestrowanie się w biurze zatrudnienia oznacza, że nie jest konieczne zgłoszenie pobytu w lokalnym posterunku policji. Obowiązek rejestracji w biurze zatrudnienia obowiązuje do 2009 r.

Podatki w Finlandii

  • Pracownik zobowiązany jest wystąpić do urzędu skarbowego w miejscu zatrudnienia o wydanie karty podatkowej. Należy udać się do urzędu podatkowego (Verotoimisto) właściwego dla miejsca zatrudnienia i wypełnić formularz VEROH 620 lub VEROH 5042a w przypadku zatrudnienia na okres powyżej 6 miesięcy (formularze do pobrania na stronach ) na wydanie karty podatkowej. Kartę przekazuje się pracodawcy, który na jej podstawie odprowadzać będzie zaliczki na poczet podatku.
  • Oprócz zaliczki na poczet podatku dochodowego pracodawca odprowadza od wynagrodzenia składki z tytułu ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego (łącznie około 7 %), o ile pracownik nie przedstawił zaświadczenia E 101 dokumentującego, że jest ubezpieczony w innym kraju Unii Europejskiej.