Zleć tłumaczenie CV

"Fatal error!" Brr... Jeśli pojawi się w Twoim CV, możesz zmarnować szansę na rewelacyjną posadę.

Świadczenia - emerytura i renta w UE


Po wejściu Polski do Unii Europejskiej do stażu pracy liczą się okresy pracy w każdym kraju UE - zgodnie z zasadą sumowania okresów ubezpieczenia.

Jeśli więc pracujesz w Polsce zbyt krótko, by otrzymać emeryturę, przepracowane lata zostaną dodane do okresu, jaki przepracujesz za granicą. Z kolei jeśli po kilku przepracowanych latach za granicą wrócisz do Polski, ZUS zaliczy Ci ten czas do stażu potrzebnego do uzyskania emerytury lub renty. Tak też się dzieje, jeśli ktoś w swojej karierze zawodowej pracował w kilku krajach.

Wysokość emerytury czy renty inwalidzkiej jest wyliczana według przepisów obowiązujących w kraju, w którym praw do świadczenia nabyto. Oznacza to, że za okres 10 lat pracy w Niemczech może Ci się należeć inna wysokość emerytury, niż za identyczny okres pracy na takich samych warunkach np. w Portugalii. Wyjątek stanowi tu renta z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – wtedy kwota renty wyliczana jest na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, w którym zdarzył się wypadek lub w którym poszkodowany zachorował.

O prawo do emerytury lub renty można ubiegać się w krajach członkowskich wtedy, jeśli w którymś z nich było się ubezpieczonym co najmniej rok. Do stażu potrzebnego do uzyskania renty czy emerytury liczą się nie tylko okresy odprowadzania składek, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Liczą się także okresy nieskładkowe (np. studia), uznawane przez dany kraj. Szwecja czy Dania bierze także pod uwagę okres zamieszkania na ich terenie. Pamiętaj więc by zgromadzić wszystkie dokumenty poświadczające okres odprowadzania składek i ubezpieczenia, wysokość zarobków, dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania, nazwę i adres instytucji, w której byłeś(aś) ubezpieczony(a).

Jeśli okres przepracowany w Polsce wystarczy do uzyskania emerytury, ale oprócz tego pracowałe(a)ś za granicą, zsumowanie tego dodatkowego okresu może wpłynąć na uzyskanie wyższego świadczenia. Z kolei jeżeli okaże się, że po zsumowaniu wszystkich okresów Twoja emerytura będzie niższa od minimalnej polskiej emerytury, ZUS jest zobowiązany wyrównać różnicę.

Za sprawy związane z emeryturami i rentami odpowiedzialna jest instytucja będąca odpowiednikiem polskiego ZUS. Przy załatwianiu spraw związanych z emeryturą lub rentą stosuje się formularze unijne z serii E 200.