Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy tego pracodawcy

Dowiedz się więcej:

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podleśna"

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "PODLEŚNA" w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. technicznych

(w wymiarze 0,6 etatu)

pełniącego funkcję:

Członek Zarządu

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Wymagania:

Osoba przystępująca do konkursu powinna:

 • posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne
 • spełniać wymóg co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, najlepiej w zarządzie lub administracji spółdzielni mieszkaniowej
 • cechować się  bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej oraz zagadnień ekonomiczno - finansowych działalności spółdzielni mieszkaniowych
 • posiadać doświadczenie w przygotowaniu i realizacji budowlanych procesów inwestycyjnych
 • w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie spółdzielni wykazać się otrzymaniem absolutorium w ciągu ostatnich trzech lat
 • cechować się umiejętnością opracowania strategii zarządzania Spółdzielnią i jej rozwoju

Oferta konkursowa powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów, świadectwa pracy i licencji zawodowych oraz dokumenty potwierdzające staż pracy, ukończone kursy i szkolenia;
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy;
 • Oświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wraz z klauzulą  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "PODLEŚNA" z siedzibą w Warszawie;
 • Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub karno-skarbowego związanego z działalnością gospodarczą;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom pełnienia funkcji w organach  zarządzających organizacji gospodarczych.

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10.04.2014r., z dopiskiem „Konkurs na stanowiska Członka Zarządu”, bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podleśna” w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 32B/20 lub pocztą na adres Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie data stempla pocztowego.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn i do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 


 • Zapisz się na powiadomienia email o podobnych ofertach pracy.

  Członek Zarządu / Warszawa / mazowieckie

Zaloguj się do konta

Zaloguj się, aby utworzyć powiadomienie JobAlert i otrzymywać najnowsze oferty pracy.
Zaloguj się, aby dodać ofertę pracy do ulubionych.

Wysłaliśmy do Ciebie e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Pamiętaj, aby kliknąć w zawarty tam link aktywacyjny swojego konta.

Niepoprawne hasło albo email.

Niepoprawne hasło.

Wystąpił błąd podczas logowania.

 • lub Załóż konto

Załóż konto

Załóż konto, aby utworzyć powiadomienie JobAlert i otrzymywać najnowsze oferty pracy.
Załóż konto, aby dodać ofertę pracy do ulubionych.

Przepraszamy, podczas rejestracji wystąpił błąd.

Użytkownik o podanym mailu jest już zarejestrowany. Potwierdź email w celu aktywacji konta.

Użytkownik o podanym mailu jest już zarejestrowany

Przepraszamy, wystąpił błąd podczas tworzenia użytkownika

 • lub Zaloguj się