Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

We współpracy z:
praca, oferty pracy

Prawo do opieki nad dzieckiem


Czy dopuszczalne jest, by z dni opieki nad dzieckiem mogli korzystać oboje rodzice, każdy po jednym dniu?

Przepisy nie wykluczają w sposób wyraźny możliwości "podzielenia się" dniami opieki nad dzieckiem przez obie uprawnione osoby, tak aby każda z nich wykorzystała po 1 dniu takiego zwolnienia.

Zgodnie z przepisami, pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia. Zwolnienie w takim wymiarze przysługuje niezależnie od liczby posiadanych dzieci.

Choć z obowiązujących przepisów wywnioskować można, że preferowane jest korzystanie z tych 2 dni w sposób wyłączny i w pełnym wymiarze przez jedną z osób uprawnionych (tj. rodziców lub opiekunów dziecka), nie wyklucza się jednak w sposób wyraźny możliwości "podzielenia się" nimi przez obie uprawnione osoby (każda po 1 dniu).

Warunkiem dopuszczającym przyjęcie takiego rozwiązania jest jednak to, by oboje rodzice (opiekunowie) dziecka pozostawali w stosunku pracy. Przy spełnieniu tego warunku wybór, które z małżonków będzie korzystać z danego świadczenia, lub decyzja o jego podziale należy do samych zainteresowanych. Nie ma więc przeszkód, żeby każde z zatrudnionych rodziców skorzystało po jednym dniu takiego zwolnienia od pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypsku gdy jeden z rodziców byłby zatrudniony, a drugi nie pracował – z dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 mógłby skorzystać jedynie rodzic pozostający w stosunku pracy. Warto przy tym podkreślić i to, że nawet w przypadku gdy żona pracownika sprawuje opiekę nad dzieckiem, fakt ten nie stanowi przeszkody w udzielaniu temu pracownikowi zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 KP.

Podstawa prawna:

  • art. 188 i 1891 Kodeksu pracy
  • Ekspertkadrowy.pl