Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

We współpracy z:
praca, oferty pracy

Skrócenie okresu wypowiedzenia


Niezależnie od tego, która ze stron umowy (pracownik czy pracodawca) złożyła oświadczenie o jej wypowiedzeniu obie strony mogą podpisać porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia. W sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia takiego porozumienia pracownik nie ma roszczenia o odszkodowanie.

Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy

Zgodnie z przepisami strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe jest zatem już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu (obojętnie przez którą ze stron). Pracodawca i pracownik mogą zgodnie ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że dokonane zostało za wypowiedzeniem, a nie przekształciło się w porozumienie stron.

Przedmiotem porozumienia jest więc wyłącznie skrócenie okresu wypowiedzenia. Przepisy nie określają, o jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia, strony mają dowolność w tym zakresie.

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem nie daje prawa do odszkodowania

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę  nie pozbawia pracownika roszczeń wynikających z art. 45 KP (uchw. SN (7) z 24.2.1994 r., I PZP 57/93, OSNAPiUS 1994, Nr 10, poz. 157).

Pracownik zachowuje więc prawo do roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

Natomiast odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje jedynie w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. W opisanej sytuacji odszkodowanie nie przysługuje, także gdyby z inicjatywą wystąpił pracodawca (po zaakceptowaniu przez pracownika).

Poniżej przedstawione zostało przykładowe pismo w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia, w którym uwypuklono informacje dla pracownika o braku świadczeń za okres, o który skrócony został okres wypowiedzenia.

Ekspertkadrowy.pl