Oferty pracy wybrane dla Ciebie

Załóż bezpłatne konto na Pracuj.pl, aby otrzymywać oferty pracy dopasowane do Twoich preferencji zawodowych.

We współpracy z:
praca, oferty pracy

Urlop wypoczynkowy - zmiana terminu


Pracodawca może ale nie musi zgodzić się na wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu, jeżeli nie zachodzą wskazane w przepisach Kodeksu pracy przyczyny obligujące do takiego przesunięcia.

Można wnioskować o przesunięcie urlopu

Pracownik może wnioskować o przesunięcie całego urlopu lub jego części. Wówczas wniosek o przesunięcie urlopu będzie również wnioskiem o jego podział. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wykorzystywania urlopu w częściach, co najmniej jedna część powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.

We wniosku należy podać: ustalony termin urlopu, propozycję terminu przesunięcia urlopu ważną przyczynę przesunięcia urlopu.

Przykład:

Wnoszę o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok 2008, wyznaczonego do wykorzystania w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 26 sierpnia 2008 r., na okres od 16 sierpnia 2008 r. do 26 sierpnia 2008 r. i od 12 września 2008 r. do 23 września 2008 r.

Przyczyna przesunięcia urlopu

Ważną przyczyną może być np.: choroba członka rodziny, przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę małżonka, z którym pracownik planuje wspólny urlop, odwołanie wczasów przez organizatora itp. Jeżeli pracownik wnioskuje o przesunięcie z ważnych przyczyn terminu urlopu ustalonego w planie urlopów, pracodawca nie musi na to wyrazić zgody.

Może wymagać, by pracownik wykorzystał urlop w terminie ustalonym wcześniej w planie urlopów. Natomiast inaczej będzie w sytuacji, gdy pracodawca skorzystał z możliwości rezygnacji z tworzenia planu urlopów. Wówczas, skoro termin urlopu ustalany jest „po porozumieniu” z pracownikiem, pracodawca powinien indywidualnie umówić się z pracownikiem co do terminu przesunięcia urlopu.

Zatem w razie rezygnacji z tworzenia planu urlopów, pracodawca nie powinien autorytatywnie odmówić pracownikowi przesunięcia z ważnej przyczyny ustalonego wcześniej terminu urlopu.

Podstawa prawna:

  • Art. 164, art. 162 KP

    Ekspertkadrowy.pl