Prawo pracy, Kodeks pracy

Podpis elektroniczny ułatwieniem w zawieraniu umów o pracę

Podpis elektroniczny to nazwa ogólna technik potwierdzania wiarygodności dokumentu i tożsamości nadawcy dokumentu przy wymianie informacji, w komunikacji elektronicznej. Jest to pewnego rodzaju dodatkowa informacja dołączona do wiadomości - pozwala ona zweryfikować jej źródło.

Umowa o pracę a umowa zlecenia

W większości przypadków ten sam rodzaj pracy może być wykonywany zarówno w ramach umowy zlecenia, jak i umowy o pracę. Wynika to z faktu, iż cechą charakterystyczną stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy zlecenia, podobnie jak powstałego na podstawie umowy o pracę stosunku pracy, jest staranne działanie zleceniobiorcy przy wykonaniu czynności stanowiących przedmiot umowy. Powoduje to problemy pracodawców w doborze właściwej umowy.

Umowa zlecenia - jak powinna wyglądać?

Jeśli warunki umowy wskazują na to, że zleceniobiorca będzie pozostawał w stosunku podporządkowania wobec zleceniodawcy wówczas pracownik zatrudniony na umowę zlecenie może domagać się uznania, że jest to stosunek pracy.

Zapytaj naszego prawnika

Kiedy pracodawca może, a kiedy nie wolno mu wypowiedzieć Twojej umowy? Jakie są dopuszczalne tryby rozwiązywania umowy o pracę? Jak bronić się przed bezprawnym wypowiedzeniem? Kiedy nie można pracownika zwolnić dyscyplinarnie pomimo istnienia do tego przesłanek? Masz pytanie? Zadaj je właściwej osobie!

Przepisy prawne

Prawo pracy najlepiej poznać z "pierwszej ręki". Przejrzyj kodeks pracy, poczytaj inne ustawy i rozporządzenia. Sprawdź, jak dokładnie brzmią interesujące Cię artykuły!

Wzory i przykłady pism

Potrzebujesz wzoru wniosku urlopowego? A może nie wiesz do końca jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę? Skorzystaj z naszej bazy dokumentów przydatnych w każdej pracy.