DWS Draexlmaier
Wyposażenie Wnętrz Samochodowych


Adres:
Ul. Spółdzielcza 45
58- 500 Jelenia Góra

Tel. +48 075/ 7538 934
Fax. +48 075/ 7538 870
Mobile: 0604 165 718

E-mail:
lesniewska.katarzyna
@draexlmaier.de

borek.malgorzata@draexlmaier.de


www:

www.draexlmaier.de

Rekrutacja

praca, oferty pracy

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie zapraszamy do wysłania drogą elektroniczną lub listownie następujących dokumentów: życiorys zawodowy z zdjęciem, list motywacyjny oraz ksero zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia lub nabyte umiejętności.

Dział rekrutacji po analizie nadesłanych dokumentów zaprasza kandydatów na spotkania kwalifikacyjne, które polegają na rozmowie w dziale personalnym firmy oraz na przeprowadzeniu testów manualnych na produkcji- dotyczy zatrudnienia na Dziale Produkcji.

W przypadku pozostałych działów spotkania kwalifikacyjne są prowadzone z przyszłym przełożonym kandydata.