Rekrutacja w Kasie Stefczyka

Proces doboru kandydatów do pracy w Kasie Stefczyka przebiega w kilku etapach:

Selekcja aplikacji

Nadsyłane do nas aplikacje analizowane są przez specjalistów Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jeżeli doświadczenie, wiedza i umiejętności kandydata są zbieżne z naszymi oczekiwaniami, zostaje on zaproszony na kolejny etap rekrutacji. Jeżeli zaś rozmijają się one z naszymi bieżącymi oczekiwaniami, zachowujemy dokumenty kandydata w naszej bazie przez okres 3 miesięcy, w celu ponownego rozpatrzenia, gdy pojawią się nowe potrzeby rekrutacyjne. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Rozmowa kwalifikacyjna

Punktem obligatoryjnym w procesie doboru kandydatów jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez specjalistów Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, najczęściej w obecności bezpośredniego przełożonego. Celem takiej rozmowy jest zweryfikowanie i uzupełnienie informacji otrzymanych od kandydatów w dokumentach aplikacyjnych oraz przedstawienie warunków pracy na danym stanowisku.

Testy

W trakcie rekrutacji można spotkać się ze stosowaniem przez specjalistów Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi różnych rodzajów testów badających predyspozycje zawodowe kandydatów. W zależności od stanowiska, na jakie jest prowadzona rekrutacja mogą to być:
  • testy wiedzy,
  • testy umiejętności,
  • testy osobowości.

Assessement Center

Aplikując do pracy w Kasie Stefczyka również można spotkać się z metodą selekcji Assessment Center. Są to spotkania, w których jednocześnie uczestniczy kilku kandydatów. Spotkanie typu AC składa się z kilku zadań o charakterze grupowym bądź indywidualnym, dzięki którym kandydaci mają okazję zaprezentować swoje umiejętności. Podobnie jak rozmowy, spotkania AC prowadzone są przez specjalistów Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obecności bezpośredniego przełożonego. Każdy kandydat, który został zaproszony na rozmowę lub brał udział w Assessement Center w ustalonym czasie otrzymuje informację zwrotną na temat wyników tych spotkań.

Zachęcamy do przesyłania swoich aplikacji.