Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Tel.(48 22)33 26 600;
Fax (48 22)33 26 793 (602)

e-mail: knf@knf.gov.pl
www: www.knf.gov.pl

Śledź oferty pracodawcy

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach pracy tego pracodawcy

Zapisz się

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest jedyną tego typu instytucją w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Komisja Nadzoru Finansowego i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji. Urzędem kieruje Przewodniczący Komisji przy pomocy Zastępców Przewodniczącego, dyrektorów zarządzających pionami oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

W skład Urzędu Komisji wchodzą:

 • Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
 • Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego,
 • Pion Nadzoru Emerytalnego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru emerytalnego,
 • Pion Nadzoru Bankowego – wykonujący zadania z zakresu nadzoru bankowego,
 • Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej – wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi,
 • Pion Organizacyjny – wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji,
 • Gabinet Komisji – wykonujący zadania dotyczące bezpośredniej obsługi Komisji, Przewodniczącego Komisji i Zastępców Przewodniczącego,
 • Pion Prawno-Legislacyjny – wykonujący zadania z zakresu obsługi prawnej,
 • Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.

Urząd Komisji ma swoją siedzibę w Warszawie. Dodatkowo, w ramach Pionu Nadzoru Bankowego funkcjonuje 15 jednostek terenowych zlokalizowanych w głównych miastach Polski.

Co oferujemy?

 • przyjazną atmosferę pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Czego oczekujemy?

 • umiejętności analitycznego i logicznego myślenia - zaangażowania i kreatywności - dobrej znajomości języka angielskiego