Urząd Dozoru Technicznego

Adres:
ul. Szczęśliwicka 34,
02-353 Warszawa

Tel.: (0-22) 57 22 100

www: www.udt.gov.pl


Gdzie nas szukać?

Oferty pracy pracodawcy

Chcesz pracować w tej firmie?
Sprawdź najnowsze oferty pracy.

Zobacz oferty

Śledź oferty pracodawcy

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach pracy tego pracodawcy

Zapisz się

praca, oferty pracy

O nas

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w zakresie wspierania państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Bezstronny, niezależny i rzetelny dozór obejmuje dwie grupy urządzeń: urządzenia ciśnieniowe (np. rurociągi transportowe, kotły) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. żurawie, suwnice, dźwigi).

Zapleczem badawczo-ekspertyzowym Urzędu jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT). W ramach UDT działa też jednostka UDT-CERT, która prowadzi działalność certyfikacyjną oraz - jako jednostka notyfikowana - ocenę zgodności w zakresie aż 12 dyrektyw UE nowego podejścia.

Centrala Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się w Warszawie. W skład UDT wchodzi 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski oraz Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. W całej Polsce zatrudniamy ponad 1500 pracowników, w tym około 1000 wysoko wyspecjalizowanych inżynierów.

100 lat tradycji i doświadczenia

praca, oferty pracy

Jako początek istnienia polskiego dozoru technicznego na ziemiach polskich uważa się dzień 7 stycznia 1911 roku. Po zakończeniu II wojny światowej, już w 1945 roku podjęły działalność Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Poznaniu, Warszawie i Katowicach. W oparciu o ustawę z 1921 r. minister przemysłu wprowadził zarząd komisaryczny nad wymienionymi stowarzyszeniami. Dekret z 26 października 1950 roku powołujący URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT) w Warszawie kończył pięcioletnie prowizorium zarządzania komisarycznego. Realizując postanowienia dekretu, minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem z 4 grudnia 1951 roku utworzył Biura Dozoru Technicznego w Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Bezpośredni dozór nad urządzeniami wykonywany był przez branżowe inspektoraty: kotłowy, dźwignicowy, zbiornikowy i acetylenowo-butlowy. Ustawa z dnia 19 listopada 1987 roku określiła dozór techniczny, jako działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, umożliwiła organizację polskiego dozoru technicznego na zasadach nie odbiegających od standardów obowiązujących w krajach gospodarczo rozwiniętych Począwszy od roku 1990 Urząd Dozoru Technicznego podjął działania zmierzające do międzynarodowej współpracy z europejskimi instytucjami o podobnych zadaniach i podobnych profilach działalności. W rezultacie w dniu 21 maja 1992rokuna dorocznym kongresie CEOC w Strasburgu Urząd Dozoru Technicznego został przyjęty, jako dwudziesty szósty członek do wspomnianej Europejskiej Konfederacji Organizacji Techniczno-Kontrolnych.