Oferty pracy, Praca w AXA Polska SA

AXA Polska S.A.


ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
budynek Warsaw Trade Tower


Tel. 22 555 00 00
http://axa.pl/kariera/


AXA jest jedną z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych obecną w 56 krajach. Jesteśmy liderem w ubezpieczaniu i zarządzaniu aktywami 102 milionów klientów.

Rok 2013 zamknęliśmy z przychodami w wysokości 91 mld euro, a wynik z działalności podstawowej wyniósł 4,7 mld euro. Na koniec grudnia 2013 zarządzaliśmy aktywami o wartości 1,2 biliona euro. W Polsce firma działa od 2005 roku. Chroni życie, zdrowie i majątek oraz zarządza aktywami ponad 1,5 mln klientów, którzy korzystają z ochronnych, inwestycyjnych ubezpieczeń na życie a także komunikacyjnych czy turystycznych. AXA dba również o bezpieczeństwo firm, ich majątek i interesy prawne oraz bezpieczeństwo pracowników. Od naszych pracowników oczekujemy proaktywności, elastyczności oraz umiejętności budowania pozytywnych relacji. Naszą wartością są nasi pracownicy, dlatego wciąż doskonalimy się jako organizacja, w której budujemy zaangażowanie i rozwijamy potencjał naszych ludzi. AXA wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości prowadzi pierwszy w Polsce ogólnopolski program dla młodzieży ponadgimnazjalnej o ubezpieczeniach „Dbam o przyszłość”. Program jest oparty o wolontariat pracowników grupy AXA.W 2013 roku w programie wzięło udział ponad 600 uczniów z 14 szkół.