Oferty pracy, Praca w Volkswagen Bank Polska S.A.

Volkswagen Bank Polska S.A.

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

tel.: 022 538 70 00
fax: 022 538 70 70

www.vwbank.pl
www.vwbank.pl/kariera

Volkswagen Bank Polska S.A. został laureatem
Great Place to Work® 2016


W ósmej edycji konkursu, wyróżniono 25 przedsiębiorstw, a na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2016, w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób znalazł się Volkswagen Bank Polska.

Volkswagen Bank Polska

Volkswagen Bank Polska został utworzony na początku 1998 roku. Działalność operacyjną rozpoczął 30 lipca 1998 roku, po otrzymaniu licencji bankowej od Narodowego Banku Polskiego. Kapitał zakładowy banku wynosi 54,5 mln PLN. Volkswagen Bank Polska wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG.

Volkswagen Bank Polska doskonale zna potrzeby i wymagania Klientów kupujących samochód na kredyt. Finansowanie pojazdów to dziedzina, w której jest najlepszym specjalistą. Wiedza wynikająca z długoletniego doświadczenia na rynku europejskim oraz profesjonalizm w działaniu przyniosą korzyści wszystkim Klientom, którzy zdecydują się kupić na kredyt samochód marki Volkswagen, Audi, SEAT lub Škoda.

Volkswagen Bank direct

Volkswagen Bank direct oferuje klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom usługi bankowości bezpośredniej od kwietnia 2001 roku na podstawie licencji bankowej udzielonej Decyzją Prezesa NBP nr 5/97 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie utworzenia banku pod nazwą Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Decyzją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 24.07.1998 r. w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Volkswagen Bank Polska S.A.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Volkswagen Bank direct gwarantuje klientom profesjonalną obsługę oraz najwyższy standard bezpieczeństwa transakcji.
Nasza oferta obejmuje m.in.:

•    rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo rozliczeniowe
•    lokaty terminowe
•    karty płatnicze
•    limit kredytowy w rachunku osobistym
•    kredyt gotówkowe

Volkswagen Leasing GmbH

Od 30 maja 2014 roku Volkswagen Leasing GmbH prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem utworzonego Oddziału – Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie. W dniu 30 maja 2014 roku nastąpiło połączenie Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, z Volkswagen Leasing GmbH, jako spółką przejmującą. Przed połączeniem spółka prowadziła działaność jako Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., która powstała w 1997 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w 1998 roku.

Spółka jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Oferujemy bardzo atrakcyjne formy leasingu operacyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku europejskim zapewnia optymalne warunki leasingu samochodów Volkswagen, Audi, SEAT i Škoda. Ponadto gwarantuje profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo wszystkich zawieranych transakcji.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy

Oferta Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy to pełen pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC), ubezpieczenie kradzieży (KR), ochronę prawną (OP), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 24h) oraz Zieloną Kartę (ZK) i Assistance, jak również ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie przedłużonej gwarancji.
Współpraca z Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing GmbH zaowocowała stworzeniem produktów uzupełniających ofertę kredytową i leasingową. Dla Klientów spłacających ubezpieczenie w ramach rat kredytowych lub leasingowych Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy przygotował pakiety wieloletnie.