Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista Wiodący ds. Standaryzacji Technicznej

ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 8 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Definiowanie zasad oceny wykonawców realizujących prace projektowe i budowlano-montażowe na zlecenie Spółki, prowadzenie we współpracy z Energa Logistyka sp. z o.o. rejestru kwalifikowanych wykonawców, dopuszczonych do otrzymywania zleceń od Spółki.

 • Kreowanie polityki i prowadzenie działań w obszarze unifikacji stosowanych w Spółce wyrobów, w celu zwiększania efektywności kosztowej w obszarze zakupów

 • Kreowanie polityki Spółki w obszarze standaryzacji technicznej.

 • Kreowanie polityki Spółki w obszarze zarządzania jakością wyrobów i usług, w tym monitorowania ich zgodności ze standardami Spółki.

 • Nadzorowanie i koordynacja opracowywania przez zespoły techniczne dokumentów standaryzacyjnych Spółki, w tym standardów technologii projektowania i budowy sieci, standardów i specyfikacji technicznych dla materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz wyrobów budowlanych stosowanych przy budowie sieci elektroenergetycznych.

 • Prowadzenie listy wyrobów dopuszczonych do stosowania w Spółce.

 • Organizacja i prowadzenie dialogów technicznych

 • Prowadzenie procesu prekwalifikacji technicznej materiałów i urządzeń.

 • Udzielanie odstępstw od stosowania standardów technicznych

 • Współpraca z Departamentem Kontroli i Bezpieczeństwa w zakresie prowadzonych audytów technicznych na potrzeby oceny jakości materiałów i urządzeń dostarczanych do Spółki.

 • Koordynacja zadań realizowanych w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym przez organ opiniodawczo-decyzyjny tzw. Radę Techniczną wraz z obsługą organizacyjną prac Rady Technicznej

Nasze wymagania

 • Wiedza na temat rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych (m.in. w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych, transformatorów, rozdzielnic, aparatów łączeniowych, automatyki zabezpieczeniowej, układów pomiarowo-rozliczeniowych, kompensacji mocy biernej)

 • Ogólna wiedza w zakresie standaryzacji technicznej urządzeń elektroenergetycznych

 • Wiedza w zakresie normalizacji oraz umiejętność praktycznego stosowania polskich oraz europejskich norm

 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych dot. obszaru elektroenergetyki

 • Umiejętność biegłego wykorzystania w pracy pakietu MS Office w zakresie Excel, Word, PowerPoint, Outlook.

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Komunikatywność oraz samodzielność w realizowaniu zadań

 • Determinacja oraz skuteczność w osiąganiu założonych celów

 • Prawo jazdy kat. B

 • Uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych „E” lub „D” będą dodatkowym atutem.

 • Skuteczność w działaniu i odpowiedzialność biznesowa,

 • Nastawienie na ciągły rozwój i czerpanie z różnych perspektyw

To oferujemy

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.

 • Umowę o pracę.

 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.

 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

ENERGA – OPERATOR S.A.

Spółka Energa Operator jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Odpowiadamy za rozwój, eksploatację, modernizację infrastruktury przesyłowej i dostarczanie odbiorcom przyłączonym do sieci energii o prawidłowych parametrach jakościowych.

Przewiń do profilu firmy