Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

1st Line Engineer

 • Białystok, podlaskie
 • Jana Klemensa Branickiego 17, 15-085 Białystok, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  1st Line Engineer

  Miejsce pracy: Białystok
  Job description:


  You will work as a L1 Support Engineer in Computaris’ projects for clients in IT inductry. You will be able to gain experience in working with complex IT projects. You will have a possibility to work in international environment in growing operations department.

  Your role:

  • Monitoring alarms, alerts and system performance to ensure service levels are maintained and exceeded, taking remedial action to address issues in accordance with the prescribed processes
  • Undertake planned/scheduled activities in line with Operational Procedures
  • Execute event and analyses reports for various stakeholders
  • Escalate issues in line with operational processes to ensure SLA performance is adhered to
  • Make recommendations on how to improve system monitoring, performance, processes and procedures
  • Log and document all issues & communication via operational tools, web, email and phone
  • Actively communicate status of issues & events, tracking actions to ensure appropriate audit trail is in place
  • Assist in the onboarding of operator integrations
  • Work 24/7 shifts

  Requirements:

  • Highly motivated individual who understands the importance of your role to the success of the team.
  • Have a ‘Can do’ proactive attitude and demonstrating an eagerness to learn and acquire new skills and experience.
  • Ability to work within a shift 24/7 environment
  • Level head, calm and clear thinking, open minded and flexible
  • Excellent English, both written and verbal
  • Understands the architecture of a typical business IT system, including hardware, OS, server, virtualisation, middleware and applicationss 

  We offer:

  • Challenging problems to solve
  • Opportunity to use English on a daily basis
  • Great coffee
  • Flexible working environment
  • Cozy and friendly atmosphere
  • Regular integration events
  • Chill-out room
  Candidates meeting the requirements are kindly requested to send CV in English via “Aplikuj” button.
  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  REKRUTACJA

  Computaris Polska sp.z.o.o, osoba prawna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 (00-175), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nr 0000045592, kod fiskalny 5272350716, uwzględniając przepisy dotyczące osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności rozporządzenia Europejskiego nr 679/2016- RODO), niniejszym informuje:

  Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

  Computaris Polska sp. z.o.o (dalej: Computaris Polska) pozyskuje i przetwarza twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne i istotne dla procesu rekrutacji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy, obejmują dane osobowe wymienione w CV, takie jak: imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, historia zatrudnienia, studia, polecenia/referencje oraz dane kontaktowe.

  Jak przetwarzamy dane osobowe

  Dane osobowe gromadzone przez Computaris Polska wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji naszych procesów rekrutacyjnych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej wyraźnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Jak przechowujemy dane i do kogo je przesyłamy

  Czas przechowywania/ przetwarzania danych osobowych to czas wymagany do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 1 rok od daty niniejszego dokumentu, jeżeli wyrażona zostanie wstępna zgoda na przetwarzanie tych danych.

  W zakresie w jakim wyrażona zostanie zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych, dalej w celach rekrutacyjnych, czas przetwarzania tych danych wyniesie 3 lata od wygaśnięcia początkowego okresu jednego roku, po którym odnowienie zgody jest wymagane, a w razie braku tej zgody, dane te zostaną usunięte

  Dane osobowe nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem innych podmiotów w ramach grupy “Computaris”- również do celów rekrutacyjnych- lub z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.

  Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych

  Podczas przetwarzania danych osobowych, masz na warunkach określonych przez RODO,prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

  Konieczność przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych stanowi wstępny krok do zatrudnienia, pod warunkiem, że Twoje dane stanowią wymóg zawarcia umowy o pracę, a w przypadku odmowy udzielenia nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będziesz uwzględniony w procesie rekrutacji. Odmowa dalszego przetwarzania danych osobowych nie będzie miała żadnych negatywnych konsekwencji dla trwającego procesurekrutacji, ale oznacza to, że nie będziesz już mógł skontaktować się z innymi procesami rekrutacyjnymi, które firma przeprowadzi w przyszłości.

  Dlatego, zgodnie z powyższym proszę wyrazić swoją opinię dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

  Initial pPrzetwarzanie

    Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, a także mojego CV, przez cały czas trwania procesu rekrutacji, ale nie więcej niż jeden rok

   Nie zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, a także mojego CV, przez cały okres trwania procesu rekrutacji, rozumiem, że w przypadku braku zgody proces rekrutacji dotyczący mojej osoby zakończy się ze skutkiem natychmiastowym.

   

  Dalsze przetwarzanie

    Wyrażam zgodę na przechowywanie I wykorzystywanie moich danych osobowych, jak również mojego CV, po zakończeniu procesu rekrutacji w celu potencjalnej przyszłej współpracy.

   

   Nie zgadzam się na przechowywanie I wykorzystywanie moich danych osobowych lub CV po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku, gdy umowa o pracę nie zostanie podpisana.

    

  Jestem świadomy i zostałem poinformowany, że mogę wycofać moją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając prośbę e-mailam na adres [email protected] lub pocztą na adres Computaris Polska Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa bez wpływu na wycofanie, zgodnie z prawem uprzednie przetwarzanie wykonano na podstawie zgody.

  Imię I nazwisko, Data

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jednego roku, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres trzech lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres pięciu lat.

  Twoje dane osobowe przekażemy do działu HR Computaris Polska oraz kadry managerskiej Computaris Polska bezpośrednio zaangażowanej w proces rekrutacyjny w którym bierzesz udział.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] W razie wystąpienia z Twojej strony skarg lub zażaleń, możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych pod adresem www.uodo.gov.pl, ul.Stawki 2 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000, [email protected]

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.