6-miesięczny staż w Dziale Analityki (Zespół Analityczny 1)

Adamed Pharma S.A. O firmie

Adamed Pharma S.A.

Mariana Adamkiewicza 6A

Pieńków (pow. nowodworski)

Twój zakres obowiązków

 • Wykonanie analiz dla etapów wytwarzania wskazanego produktu finalnego wraz z oszacowaniem okresu ważności dla produktów pośrednich i okresu ważności dla produktu gotowego na podstawie aktualnych wytycznych EMA, ICH i wyników analiz z prowadzonych badań stabilności.

 • Ponadto do Twoich zadań będzie należało wsparcie Zespołu Analitycznego w wykonywaniu analiz na potrzeby Działu Syntezy Organicznej techniką UPLC/MS.

Nasze wymagania

 • Student ostatnich lat lub absolwent kierunków: farmacja, chemia, biotechnologia lub pokrewnych,

 • Znajomość zasad pracy w laboratorium chemicznym,

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

 • Dodatkowo nauczysz się pracy z różnymi technikami analitycznymi m.in. HPLC, UPLC/MS, miareczkowanie z zastosowaniem titratorów automatycznych, badania czasu rozpadu,

 • Zapoznasz się z zasadami pracy w laboratorium analitycznym zgodnie ze standardami GMP/GLP,

 • Nabędziesz umiejętności dokumentowania prowadzonych przez siebie badań.

Dodatkowo nauczysz się:

 • Pracy z różnymi technikami analitycznymi m.in. HPLC, UPLC/MS, miareczkowanie z zastosowaniem titratorów automatycznych, badania czasu rozpadu,

 • Zapoznasz się z zasadami pracy w laboratorium analitycznym zgodnie ze standardami GMP/GLP,

 • Nabędziesz umiejętności dokumentowania prowadzonych przez siebie badań.