Adamed Pharma S.A.

6-miesięczny staż w Dziale R&D w Zespole Syntezy Organicznej [rekrutacja prowadzona online]

Adamed Pharma S.A.O firmie

3,200‐3,200 zł brutto / mies.
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Adamed Pharma S.A.

Mariana Adamkiewicza 6A

Pieńków (pow. nowodworski)

Grafika górna
6-miesięczny staż w Dziale R&D w Zespole Syntezy Organicznej
Miejsce pracy: Pieńków (pow. nowodworski)

Twój projekt będzie polegał na:

Samodzielnej analizie dostępnych publikacji i patentów dotyczących ścieżek syntezy wybranej substancji aktywnej, przygotowaniu propozycji optymalizacji ścieżki syntezy a następnie przeprowadzeniu prób według założonych wytycznych. Twoim zadaniem będzie również przygotowanie raportu z prac syntetycznych z podsumowaniem zaplanowanych i zrealizowanych optymalizacji ścieżki syntezy substancji farmaceutycznej, wybranych na podstawie samodzielnie przeprowadzonego przeglądu literatury.

Dodatkowo nauczysz się:

 • Jak efektywnie przeglądać literaturę fachową w poszukiwaniu kluczowych informacji do rozwoju projektu przemysłowego,
 • Otrzymasz wiedzę dotyczącą planowania optymalizacji ścieżek syntezy substancji aktywnych,
 • Zapoznasz się z metodami zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze syntezy organicznej,
 • Poznasz zasady bezpiecznej pracy w laboratorium syntezy organicznej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik syntetycznych.

Poszukujemy osób, które:

 • Są studentami ostatnich lat lub absolwentami kierunków: farmacja, chemia lub biotechnologia,
 • Posiadają znajomość nowoczesnych technik syntezy związków organicznych oraz ich analizy (NMR, HPLC, IR, MS, XRPD, etc.),
 • Potrafią posługiwać się bazami danych do wyszukiwania literatury, właściwości związków chemicznych i reakcji (np. Reaxys, SciFinder) oraz narzędziami niezbędnymi w pracy syntetyka (ACDLabs, MestreNoVa, etc.),
 • Posługują się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.
Grafika dolna
6-miesięczny staż w Dziale R&D w Zespole Syntezy Organicznej

Twój projekt będzie polegał na:

Samodzielnej analizie dostępnych publikacji i patentów dotyczących ścieżek syntezy wybranej substancji aktywnej, przygotowaniu propozycji optymalizacji ścieżki syntezy a następnie przeprowadzeniu prób według założonych wytycznych. Twoim zadaniem będzie również przygotowanie raportu z prac syntetycznych z podsumowaniem zaplanowanych i zrealizowanych optymalizacji ścieżki syntezy substancji farmaceutycznej, wybranych na podstawie samodzielnie przeprowadzonego przeglądu literatury.

Dodatkowo nauczysz się:

 • Jak efektywnie przeglądać literaturę fachową w poszukiwaniu kluczowych informacji do rozwoju projektu przemysłowego,
 • Otrzymasz wiedzę dotyczącą planowania optymalizacji ścieżek syntezy substancji aktywnych,
 • Zapoznasz się z metodami zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze syntezy organicznej,
 • Poznasz zasady bezpiecznej pracy w laboratorium syntezy organicznej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik syntetycznych.

Poszukujemy osób, które:

 • Są studentami ostatnich lat lub absolwentami kierunków: farmacja, chemia lub biotechnologia,
 • Posiadają znajomość nowoczesnych technik syntezy związków organicznych oraz ich analizy (NMR, HPLC, IR, MS, XRPD, etc.),
 • Potrafią posługiwać się bazami danych do wyszukiwania literatury, właściwości związków chemicznych i reakcji (np. Reaxys, SciFinder) oraz narzędziami niezbędnymi w pracy syntetyka (ACDLabs, MestreNoVa, etc.),
 • Posługują się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

Ogłoszenie archiwalne