nr ref. AM/Kielce/2020/02

Zgodnie z lokalnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1) oraz art. 22¹ § 1 kodeksu pracy, DS Smith Polska sp. z o.o. informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000085747, NIP 9511589286, REGON 012192007, o kapitale zakładowym 384.460.500,00 zł, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w celu:

• rozpatrzenia aplikacji, ocenienia Pani/Pana kwalifikacji i zweryfikowania Pani/Pana tożsamości oraz uprawnień do pracy na danym stanowisku;

• ocenienia Pani/Pana umiejętności i zainteresowania możliwościami rozwoju kariery w DS Smith;

• komunikowania się z Panią/Panem w sprawie aplikacji, odpowiadania na Pani/Pana pytania, organizowania rozmów kwalifikacyjnych, spotkań i rozmów telefonicznych jak również, pod warunkiem Pani/Pana zgody na dołączenie do bazy z ofertami pracy, przesyłania aktualizacji dotyczących innych rekrutacji;

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora zaangażowani w proces realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym spółkom z Grupy DS Smith oraz zewnętrznym dostawcom usług, którzy będą je przetwarzać w imieniu DS Smith, w celach opisanych powyżej. W szczególności korzystamy z zewnętrznych dostawców hostingu stron internetowych, konserwacji, sprawdzania tożsamości, ocen (w tym ocen psychometrycznych z wyłączeniem danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO), przetwarzania aplikacji kandydatów, sprawdzania danych i usług związanych z zapewnieniem kadry pracowniczej.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom i dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i mogą być przetwarzane manualnie oraz elektronicznie za pośrednictwem globalnych systemów i narzędzi dla celów określonych powyżej. Przesyłając dane osobowe do krajów spoza EOG, przestrzegamy prawa Unii Europejskiej, stosując standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub przyjmując inne odpowiednie zabezpieczenia (w tym, w stosownych przypadkach, transfery do odbiorcy z odpowiednią certyfikacją Tarczy Prywatności).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to wymagane dla celów aplikacyjnych. Jeśli Pani/Pana aplikacja zakończy się powodzeniem, podane informacje mogą zostać zachowane dla celów związanych z zatrudnieniem. W przypadku niepowodzenia w procesie rekrutacyjnym, zachowamy dane osobowe przez okres do sześciu miesięcy. Jeśli jest Pani/Pan kandydatem zewnętrznym i wskazał/a Pani/Pan, że chciałby/aby, aby DS Smith przechowywał Pani/Pana dane osobowe w bazie talentów, abyśmy mogli się z Panią/Panem skontaktować w sprawie innych ofert pracy mogących Panią/Pana zainteresować, zachowamy te dane przez czas do jednego roku. Dodamy Pani/Pana dane osobowe do naszej bazy talentów, tylko w sytuacji wyrażenia zgody, która zostanie uzyskana od Pani/Pana w momencie składania aplikacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować wymienione w tym punkcie prawa należy skierować stosowne oświadczenie w sposób określony poniżej:

a. mailowo na adres: [email protected] lub

b. listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

DS Smith Polska

Account Manager

DS Smith PolskaO firmie

 • Kielce, świętokrzyskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista
Account Manager
Miejsce pracy: Kielce | nr ref. AM/Kielce/2020/02
DS Smith Recycling in Kielce is currently seeking an ambitious Account Manager Recycling to drive our growing Recycling Business in Poland. The position is based in Kielce, yet offers the option for partial home office.
 
As an Account Manager Recycling, you will actively manage retail, FMCG and industrial accounts, coordinate subcontractors and develop the business. In your work you will proactively seek and implement continuous improvements, have the ability to build strong relationships with key stakeholders to ensure we meet the customers’ expectations and deliver world-class customer service.
 
You will become part of an international team, and get supported operationally by the Customer Service Team.

Become part of our success story.

RESPONSIBILITIES:

 
 • Manage commercial relationship to clients, service providers, logistic companies, business partners
 • Dealing with existing service providers, identification, audit and selection of new providers
 • Negotiation of conditions with Service Providers
 • Regular review with clients to discuss the ratio analysis to benchmark against key performing sites and performance overall
 • Responsible for the delivery of projects by account to agreed targets
 • Focused on enhancing business performance with ongoing monitoring and benchmarking of client’s waste management processes supported by analysis of activities and results
 • Regularly carrying out audits at designated sites to identify waste streams being generated
 • Dealing with customer escalations for missed collections or poor performance of existing service levels or various client’s general requirements
 • Preparing and analyzing data e.g. Management Information for clients and management, support Finance in invoicing and complaint matters, including cost control
 • Reporting on the success of projects and the resulting costs savings achieved through specific incentives
 • Working with client’s operatives to install best practices and disciplines
 • Leading the Customer Service team
 • Liaise with other relevant departments (Finance, Accounting, Trading)
 • Lead the environmental compliance reporting (BDO)

KEY COMPETENCIES:

 
 • Work experience in Environmental Science / Waste Management / Recycling Industry
 • Good knowledge of all waste streams
 • Knowledge of Environmental Service / Recycling industry in Poland
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Business acumen
 • Fluent in English
 • Strong team player
 • Computer literate, with a good understanding of Microsoft Office and use of MS Excel
 • Analytical mindset to solve problems and manage information
 • Self-starter with the ability organize own work independently

Additional assets:

 • Degree in Environmental Science / Waste Management subarea
 • International exposure
 • German language skills

WE PROVIDE:

 
 • Stable employment in a large, international company with an established position in the market
 • Make a real contribution to the growth of the recycling division in Poland
 • Exciting work with top international retailers, FMCGs and service providers
 • Attractive salary package incl. annual bonus and company car also for personal use
 • Flexible work arrangement with an option part time home-office
 • Possibility to work in international teams, with international customers and service providers
 • Self-development via training, courses in the industry, attending conferences etc.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez z DS  Smith Polska  sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286. Adres do korespondencji: DS Smith Polska  sp. z o.o. Oddział w Kielcach, 25-639 Kielce, ul. Malików 150.”

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

DS Smith Recycling dostarcza usługi związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, których zakres obejmuje wszystko, od odbioru materiału do kompleksowych rozwiązań w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami.
 
Rezygnując z inwestycji w składowanie, koncentrujemy się na wypełnianiu deklaracji „zero odpadów” poprzez wdrażanie procesów zarządzania obiegiem zamkniętym recyklingu. Nasze ciągłe dążenie do tego, by 100% zasobów wykorzystać ponownie, przynosi naszym klientom korzyści finansowe i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska.
Account ManagerNumer ref.: nr ref. AM/Kielce/2020/02
DS Smith Recycling in Kielce is currently seeking an ambitious Account Manager Recycling to drive our growing Recycling Business in Poland. The position is based in Kielce, yet offers the option for partial home office.
 
As an Account Manager Recycling, you will actively manage retail, FMCG and industrial accounts, coordinate subcontractors and develop the business. In your work you will proactively seek and implement continuous improvements, have the ability to build strong relationships with key stakeholders to ensure we meet the customers’ expectations and deliver world-class customer service.
 
You will become part of an international team, and get supported operationally by the Customer Service Team.

Become part of our success story.

RESPONSIBILITIES:

 
 • Manage commercial relationship to clients, service providers, logistic companies, business partners
 • Dealing with existing service providers, identification, audit and selection of new providers
 • Negotiation of conditions with Service Providers
 • Regular review with clients to discuss the ratio analysis to benchmark against key performing sites and performance overall
 • Responsible for the delivery of projects by account to agreed targets
 • Focused on enhancing business performance with ongoing monitoring and benchmarking of client’s waste management processes supported by analysis of activities and results
 • Regularly carrying out audits at designated sites to identify waste streams being generated
 • Dealing with customer escalations for missed collections or poor performance of existing service levels or various client’s general requirements
 • Preparing and analyzing data e.g. Management Information for clients and management, support Finance in invoicing and complaint matters, including cost control
 • Reporting on the success of projects and the resulting costs savings achieved through specific incentives
 • Working with client’s operatives to install best practices and disciplines
 • Leading the Customer Service team
 • Liaise with other relevant departments (Finance, Accounting, Trading)
 • Lead the environmental compliance reporting (BDO)

KEY COMPETENCIES:

 
 • Work experience in Environmental Science / Waste Management / Recycling Industry
 • Good knowledge of all waste streams
 • Knowledge of Environmental Service / Recycling industry in Poland
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Business acumen
 • Fluent in English
 • Strong team player
 • Computer literate, with a good understanding of Microsoft Office and use of MS Excel
 • Analytical mindset to solve problems and manage information
 • Self-starter with the ability organize own work independently

Additional assets:

 • Degree in Environmental Science / Waste Management subarea
 • International exposure
 • German language skills

WE PROVIDE:

 
 • Stable employment in a large, international company with an established position in the market
 • Make a real contribution to the growth of the recycling division in Poland
 • Exciting work with top international retailers, FMCGs and service providers
 • Attractive salary package incl. annual bonus and company car also for personal use
 • Flexible work arrangement with an option part time home-office
 • Possibility to work in international teams, with international customers and service providers
 • Self-development via training, courses in the industry, attending conferences etc.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez z DS  Smith Polska  sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286. Adres do korespondencji: DS Smith Polska  sp. z o.o. Oddział w Kielcach, 25-639 Kielce, ul. Malików 150.”

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

DS Smith Recycling dostarcza usługi związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami, których zakres obejmuje wszystko, od odbioru materiału do kompleksowych rozwiązań w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami.
 
Rezygnując z inwestycji w składowanie, koncentrujemy się na wypełnianiu deklaracji „zero odpadów” poprzez wdrażanie procesów zarządzania obiegiem zamkniętym recyklingu. Nasze ciągłe dążenie do tego, by 100% zasobów wykorzystać ponownie, przynosi naszym klientom korzyści finansowe i zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska.

Ogłoszenie archiwalne