Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy:


Administrator danych oraz informacje kontaktowe


Administratorem danych jest Intergraph Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A,
02-673 Warszawa, e-mail: [email protected]
Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected],
adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO*
- Archiwizowania aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Okres przez który dane będą przetwarzane


Na czas trwania rekrutacji, a jeśli została wyrażona zgoda na archiwizowanie aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu odwołania takiej zgody


Odbiorcy danych


Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz podmiotom powiązanym kapitałowo, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.


Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Profilowanie


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Hexagon

Accountant (AP/AR Specialist) [Online Recruitment]

HexagonO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Hexagon

Konstruktorska 12a

Warszawa

top

Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, and mobility applications. Our technologies are shaping urban and production ecosystems to become increasingly connected and autonomous — ensuring a scalable, sustainable future.


Hexagon’s Safety & Infrastructure division provides software for smart and safe cities, improving the performance, efficiency, and resilience of vital services. For more information visit hexagonsafetyinfrastructure.com


Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 20,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 4.3bn USD.

 

We are looking for a

Accountant (AP/AR Specialist)
Miejsce pracy: Warszawa

Location: Warsaw, Poland

Start date: as soon as possible

Responsibilities

 • Process purchase invoices and credit notes (PO, NON PO) in ERP
 • Process travel expenses in SAP ERP
 • Issue debit/credit notes
 • Book journal vouchers
 • Vendor/customer query resolution
 • Participate in month end close activities
 • Delivering high-quality process design documentation
 • Providing training to any group in relation to the P2P processes (including training documentation)
 • Providing feedback for process improvements that should become a norm for the global P2P process, engaging with and
  consulting relevant stakeholders in process improvement
 • Acting as a contact point for questions regarding P2P related topics
 • Supporting deployment of Purchase-to-Pay process design into ERP systems

Requirements

A motivated talent, who brings along the following background:

 • At least 1 years’ experience in Accounts Payable or Accounts Receivable
 • Knowledge of accountancy would be a strong asset
 • Experience in procurement and travel and expense is a plus
 • Proficiency in Excel is nice to have
 • Very good knowledge of English language is a must
 • Knowledge of Spanish or Italian language is a strong asset

We offer you

 • Working in an international environment
 • Attractive salary
 • Stable employment contract of employment
 • Sports package and private health care
 • Group life insurance
 • Good working atmosphere

Are You Interested in this Vacancy?

Send your application.

Please add to your application the clause below:

“I agree to the processing of personal data provided in this document, including the image, for realising the recruitment process at Intergraph Polska Sp. z o.o., 12A Konstruktorska St, 02-673 Warsaw. I acknowledge that the above consent may be withdrawn at any time. " Note: this consent is necessary to participate in the recruitment process).

 

For data protection reasons, we recommend that you send us your application documents encrypted.
You can find our data protection statement here: Applicant Data Protection Statement.

Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety, and mobility applications. Our technologies are shaping urban and production ecosystems to become increasingly connected and autonomous — ensuring a scalable, sustainable future.


Hexagon’s Safety & Infrastructure division provides software for smart and safe cities, improving the performance, efficiency, and resilience of vital services. For more information visit hexagonsafetyinfrastructure.com


Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 20,000 employees in 50 countries and net sales of approximately 4.3bn USD.

 

We are looking for a

Accountant (AP/AR Specialist)

Responsibilities

 • Process purchase invoices and credit notes (PO, NON PO) in ERP
 • Process travel expenses in SAP ERP
 • Issue debit/credit notes
 • Book journal vouchers
 • Vendor/customer query resolution
 • Participate in month end close activities
 • Delivering high-quality process design documentation
 • Providing training to any group in relation to the P2P processes (including training documentation)
 • Providing feedback for process improvements that should become a norm for the global P2P process, engaging with and
  consulting relevant stakeholders in process improvement
 • Acting as a contact point for questions regarding P2P related topics
 • Supporting deployment of Purchase-to-Pay process design into ERP systems

Requirements

A motivated talent, who brings along the following background:

 • At least 1 years’ experience in Accounts Payable or Accounts Receivable
 • Knowledge of accountancy would be a strong asset
 • Experience in procurement and travel and expense is a plus
 • Proficiency in Excel is nice to have
 • Very good knowledge of English language is a must
 • Knowledge of Spanish or Italian language is a strong asset

We offer you

 • Working in an international environment
 • Attractive salary
 • Stable employment contract of employment
 • Sports package and private health care
 • Group life insurance
 • Good working atmosphere

Are You Interested in this Vacancy?

Send your application.

Please add to your application the clause below:

“I agree to the processing of personal data provided in this document, including the image, for realising the recruitment process at Intergraph Polska Sp. z o.o., 12A Konstruktorska St, 02-673 Warsaw. I acknowledge that the above consent may be withdrawn at any time. " Note: this consent is necessary to participate in the recruitment process).

 

For data protection reasons, we recommend that you send us your application documents encrypted.
You can find our data protection statement here: Applicant Data Protection Statement.

Location: Warsaw, Poland

Start date: as soon as possible

Ogłoszenie archiwalne