Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Accounts Payable (AP) Global Business Process Owner

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Accounts Payable (AP) Global Business Process Owner
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

GFO – Global Finance Operation is a Silesian Center responsible for main areas of accountancy such as financial accounting from Accounts Payable, Accounts Receivable to General Ledger, Fixed Assets or Travel Expenses on a global scale for Rockwell Automation. We speak 11 languages in our Shared Service Center, we provide accounting for more than 80 countries in the world.

 

The AP Global Business Process Owner will be responsible for proposal and delivery of long-term process agenda. This will include ensuring appropriate end to end process design as well as leading change projects for Accounts Payable. Person will be responsible for streamlining and optimizing AP and VMD processes in line with leading industry practices. The role works in partnership with AP Manager to ensure our process support operational objectives. The GBPO will lead global process standardization and internal controls enforcement. This position provides oversight and support for key projects, process improvements, and system enhancements.

Challenges waiting for you

 • Ensures end to end process design, synchronizing process changes across regions and functions (where applicable)
 • Proposes and drives process changes to drive compliant and efficient processes
 • Benchmarks against internal and external reference points and oversees market best practices implementation
 • Owns and safeguards process architecture and documentation
 • Defines, proposes, and delivers a compelling long-term process agenda
 • Drives & synchronizes process improvement plans with other process owners within the value chain and other interfacing processes
 • Assures alignment and seamless collaboration within the process and with internal and external stakeholders
 • Ensures proper design and execution of relevant process controls and compliance with regulatory requirements
 • Manages team of up to 6 direct reports
 • Ensures efficient staffing and succession planning
 • Drive high employee engagement and empowerment

Qualifications

 • Recommended master’s degree in Economics, Finance, International business or equivalent
 • Sound understanding of Accounts Payable and Vendor Master Data process, tools, and systems
 • Proven experience in project and change management
 • Good knowledge of SAP
 • Excellent communication & stakeholder management skills, English minimum B2 level
 • Experience in SSC environment
 • Analytical skills
 • Attention to details
 • High communication skills
 • High sense of responsibility

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Accounts Payable (AP) Global Business Process Owner

GFO – Global Finance Operation is a Silesian Center responsible for main areas of accountancy such as financial accounting from Accounts Payable, Accounts Receivable to General Ledger, Fixed Assets or Travel Expenses on a global scale for Rockwell Automation. We speak 11 languages in our Shared Service Center, we provide accounting for more than 80 countries in the world.

 

The AP Global Business Process Owner will be responsible for proposal and delivery of long-term process agenda. This will include ensuring appropriate end to end process design as well as leading change projects for Accounts Payable. Person will be responsible for streamlining and optimizing AP and VMD processes in line with leading industry practices. The role works in partnership with AP Manager to ensure our process support operational objectives. The GBPO will lead global process standardization and internal controls enforcement. This position provides oversight and support for key projects, process improvements, and system enhancements.

Challenges waiting for you

 • Ensures end to end process design, synchronizing process changes across regions and functions (where applicable)
 • Proposes and drives process changes to drive compliant and efficient processes
 • Benchmarks against internal and external reference points and oversees market best practices implementation
 • Owns and safeguards process architecture and documentation
 • Defines, proposes, and delivers a compelling long-term process agenda
 • Drives & synchronizes process improvement plans with other process owners within the value chain and other interfacing processes
 • Assures alignment and seamless collaboration within the process and with internal and external stakeholders
 • Ensures proper design and execution of relevant process controls and compliance with regulatory requirements
 • Manages team of up to 6 direct reports
 • Ensures efficient staffing and succession planning
 • Drive high employee engagement and empowerment

Qualifications

 • Recommended master’s degree in Economics, Finance, International business or equivalent
 • Sound understanding of Accounts Payable and Vendor Master Data process, tools, and systems
 • Proven experience in project and change management
 • Good knowledge of SAP
 • Excellent communication & stakeholder management skills, English minimum B2 level
 • Experience in SSC environment
 • Analytical skills
 • Attention to details
 • High communication skills
 • High sense of responsibility

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne