Ta oferta pracy jest nieaktualna od 183 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Additive manufacturing design engineer

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 21.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku.

   
  W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko
   
  ADDITIVE MANUFACTURING DESIGN ENGINEER
  Miejsce pracy: Wrocław

  An Additive Manufacturing Design Engineer will be responsible to develop novel additive manufacturing engineering solutions for to support Collins Aerospace Business Units prototyping and production objectives. The potential candidate will have a deep knowledge in metal Additive Manufacturing focusing on Laser Powder Bed fusion Process (LPBF).

  Prerequisite skills include a strong fundamental background in mechanical engineering design and the application of the state of the art LPBF technology. Candidate should be knowledgeable in various additive materials, process parameters, modality selection, and design tools. Deep awareness of industry trends, leading companies, and leading consortium/university/international laboratories activities would be a definite plus. It is preferred that the candidate has a proven record of accomplishment developing Design for AM solutions to bring business value.

  Essential Responsibilities

  • Serve as technical lead on Additive product development projects 
  • Collaborates with Engineering teams, material scientist to identify and drive projects to that demonstrate the benefits of using Additive Manufacturing for improved functionality.
  • Enable increased usage of Design for AM by facilitating communication and sharing best practices.
  • Support internal and external customers by concurrently works on multiple projects to ensure program cost, quality and schedule requirements are met.
  • Provides technical guidance for team members and business unit teams in the form of training, mentoring, talent development, and work verification.
  • Perform conceptual and detailed design on projects through CAD and DfAM principles, iterate designs, complete qualification and release new AM products
  • Apply AM Design tools such as Topology Optimization and generative design principles to optimize designs for AM efficiency.
  • Provide AM oriented engineering guidance and be a recognized technical leader in the AM community
  • Communicate and lead design discussions and requirements specific to using AM to enable product design and/or maximize supply chain efficiency
  • Organize and contribute to ideation and brainstorming events
  • Create AM Intellectual Property specific to the Collins Aerospace Business Units product line
  • Serve as Subject matter expert in LPBF Design.
  • Research new AM manufacturing technologies and introduce promising technologies to the AM groups
  • Stay current with industry trends and market information on AM
  • Develop technical work scopes and perform detailed design to deliver AM proposals
  • Develop proficiency in microstructure-properties evolution and create new AM product applications and solutions
  • Evaluate AM proposals for modality selection and business value
  • Challenge internal thinking to accelerate AM adoption across the Enterprise

  Qualifications/Requirements

  • Bachelor’s (Master’s is preferred) Degree in Mechanical Engineering with emphasis on Additive Technologies and 5 years of related work experience
  • 2 years of experience designing products for LPBF
  • 2 years working with leading institutions in the field of metals additive manufacturing
  • Understanding of complex mechanical assemblies and products for multiple industries 
  • Working CAD and FEA knowledge using SOLIDWORKS, ANSYS or equivalent programs
  • Proven ability to lead and initiate projects to completion 
  • Strong interpersonal skills and stakeholder management
  • Able to work independently with little supervision 
  • Ability to communicate effectively with cross-departmental teams of staff and executives
  • Good grasp of engineering systems, processes, controls and quality best practices
  • Ability to manager AM projects with a sense of urgency
  • Experience validating and testing materials in laboratory and ability to be hands-on in validating engineering concepts
  • Basic project management skills and ability to self-initiate projects

   Desired Qualifications

  • Held leadership positions in Engineering with focus on Additive Manufacturing 
  • Demonstrated AM subject matter expert through patents and/or published articles
  • Awards/Acievements in mechanical engineering
  • Industry AM knowledge, participation and recognition
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
  (CV oraz list motywacyjny)
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268287, kapitał zakładowy 127.050.000,00 PLN, NIP 701-004-60-36, REGON 140756442 (dalej jako „Spółka”).
  1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  1. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  1. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
  1. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
  1. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  a)     dostępu,
  b)     sprostowania,
  c)     usunięcia,
  d)     ograniczenia przetwarzania,
  e)     przeniesienia,
  f)      wniesienia sprzeciwu,
  g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie
   
  Pana/Pani danych osobowych.
   
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
  …………………………………
  …………………………………
   
  1. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
   
  1. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.