AKZ – 2020/02

Prosimy w aplikacji dodać następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas, Plac Defilad 1, 00 - 901 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Collegium Civitas, Plac Defilad 1, 00 - 901 Warszawa (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Collegium Civitas. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że Administratorem podanych danych osobowych jest Collegium Civitas, Plac Defilad 1, 00 - 901 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).

Collegium Civitas

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Collegium CivitasO firmie

 • Pl. Defilad 1
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 22 dni
  14 Marzec 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista

Collegium Civitas

Pl. Defilad 1

Warszawa

top

Collegium Civitas to nowoczesna uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Zatrudnia światowej klasy ekspertów, specjalistów z zakresu zarządzania, administracji, dyplomacji i mediów. Przed absolwentami otwiera szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym dzięki porozumieniom z zagranicznymi uniwersytetami, współpracy z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów i organizacji pozarządowych.

 

Do realizacji postawionych wyzwań edukacyjnych Collegium Civitas zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. Chcąc świadczyć najwyższej klasy usługi Rektor Collegium Civitas ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 

Adiunkt w Katedrze Zarządzania
w Collegium Civitas

Miejsce pracy: Warszawa
AKZ – 2020/02

Zadania na stanowisku

 • osoba zatrudniona na stanowisku Adiunkta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas
 • szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej

Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania
 • obroniony doktorat w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania
 • przedstawienie wyników naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty)
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego, krajowego i międzynarodowego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • umiejętność przygotowywania projektów w obszarze nauki i edukacji wyższej, także międzynarodowych
 • gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
 • gotowość pełnego zaangażowania w życie akademickie Collegium Civitas, prace administracyjne w Katedrze Zarządzania oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość sektora IT oraz specyfiki pracy w środowisku mediów społecznościowych
 • umiejętność przygotowywania projektów w obszarze nauki i edukacji wyższej
 • zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) to 31 marca 2020 roku.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224), wysłać pocztą lub kliknąć w przycisk aplikuj i tam dokonać rekrutacji. 

Decyduje data wpływu do uczelni.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
1. ocena pisemnych ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2020 roku.

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja w składzie:
1. dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
2. dr Katarzyna Iwińska
3. dr dr Roland Zarzycki.

Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (k/m).

aplikuj

Collegium Civitas to nowoczesna uczelnia o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Zatrudnia światowej klasy ekspertów, specjalistów z zakresu zarządzania, administracji, dyplomacji i mediów. Przed absolwentami otwiera szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym dzięki porozumieniom z zagranicznymi uniwersytetami, współpracy z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów i organizacji pozarządowych.

 

Do realizacji postawionych wyzwań edukacyjnych Collegium Civitas zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. Chcąc świadczyć najwyższej klasy usługi Rektor Collegium Civitas ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 

Adiunkt w Katedrze Zarządzania
w Collegium Civitas

Numer ref.: AKZ – 2020/02

Zadania na stanowisku

 • osoba zatrudniona na stanowisku Adiunkta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas
 • szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej

Wymagania:

 • ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania
 • obroniony doktorat w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk ekonomicznych lub zarządzania
 • przedstawienie wyników naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty)
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego, krajowego i międzynarodowego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • umiejętność przygotowywania projektów w obszarze nauki i edukacji wyższej, także międzynarodowych
 • gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
 • gotowość pełnego zaangażowania w życie akademickie Collegium Civitas, prace administracyjne w Katedrze Zarządzania oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość sektora IT oraz specyfiki pracy w środowisku mediów społecznościowych
 • umiejętność przygotowywania projektów w obszarze nauki i edukacji wyższej
 • zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) to 31 marca 2020 roku.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224), wysłać pocztą lub kliknąć w przycisk aplikuj i tam dokonać rekrutacji. 

Decyduje data wpływu do uczelni.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
1. ocena pisemnych ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2020 roku.

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja w składzie:
1. dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC
2. dr Katarzyna Iwińska
3. dr dr Roland Zarzycki.

Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (k/m).

Ogłoszenie archiwalne