Adiunkt

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.01.2018
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 02.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 20 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów społecznych i humanistycznych w kraju. Nasz zespół tworzy ponad 700 osób – pracowników administracji i dydaktyków.
 
Uniwersytet, mając prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research, zapewnia pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy: gwarantując przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.
 
Ocena MNiSW potwierdziła silną pozycję uczelni. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. 
 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Adiunkta
w Katedrze Zarządzania
Miejsce pracy: Warszawa

Zapewniamy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego i współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Katedry Zarządzania;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania do działalności naukowo-badawczej (w postaci dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adjustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej itp.);
 • Mentoring naukowy umożliwiający dalszego rozwoju;
 • Korzystne warunki finansowe i benefity pracownicze. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii lub zarządzania;
 • Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego z zakresu ekonomii i/lub zarządzania, udokumentowanego:
  • punktowanymi publikacjami,
  • aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
  • udziałem w realizacji projektów badawczych i/lub doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Umiejętność prowadzeniu dydaktyki w języku angielskim;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie konsultingu dla organizacji biznesowych.


Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną klikając przycisk APLIKUJ z tytułem wiadomości: „Konkurs w Katedrze Zarządzania”. 

Termin składania dokumentów upływa 25 stycznia 2018 roku.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2018 roku.
 

Wyłoniony kandydat może rozpocząć pracę od dnia 1 marca lub od 1 października 2018 roku.  
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem biuro.wnhis@swps.edu.pl

Regulamin link: https://swps.pl/images/2015/Aktualnosci/regulamin_KZ.pdf

Do dokumentów prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).