Oferta pracy

Adjuster / Specjalista ds. Rozruchu i Kontroli Jakości (k/m)

Otis Sp. z o.o.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

OTIS to największy producent dźwigów, schodów i chodników ruchomych oraz systemów transportu pionowego na świecie. Od ponad 160 lat z naszych urządzeń korzystają miliony osób. To dla naszych Klientów wciąż wyznaczamy standardy w branży, którą stworzyliśmy. Stawiamy na rozwój nowych technologii, nie zapominając o naszej tradycji i historii.

Adjuster / Specjalista ds. Rozruchu i Kontroli Jakości (k/m)

Oferujemy:

 

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji;
 • Pakiet benefitów dodatkowych (opieka medyczna, karta sportowa, możliwość nauki języka angielskiego; bony świąteczne; możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego);
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy (z możliwością użytkowania do celów prywatnych);
 • Możliwość rozwoju zawodowego: kształcenia zawodowego/ szkoleń i pracy przy realizacji ciekawych projektów.

Oczekujemy:

 

 • Min. 2-letniego doświadczenia w branżach tj. dźwigowa, utrzymanie ruchu, elektryka;
 • Wykształcenia min. średniego technicznego (elektryk, elektronik, elektromonter, itp.);
 • Umiejętności diagnostycznych i rozwiązywania problemów z  zakresu mechaniki, elektryki, elektroniki, automatyki;
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej, w tym schematów elektrycznych;
 • Samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy;
 • Odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu;
 • Aktualne uprawnienia SEP do 1kV E;
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Opis stanowiska:

 

 • Kontrola jakości zmontowanych urządzeń oraz ich rozruch i diagnostyka- uruchamianie urządzeń dźwigowych;
 • Sporządzanie pism i protokołów wynikających z obowiązujących przepisów oraz systemu jakości wdrożonego w firmie;
 • Współpraca i korespondencja z klientem i podwykonawcami oraz koordynacja działań w ramach realizowanych zadań;
 • Udział w odbiorach urządzeń przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego);
 • Wsparcie i szkolenie konserwatorów w zakresie obsługi i rozwiązywania problemów urządzeń dźwigowych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88".

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88,. zwana dalej „Administratorem”;
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: tel.: 22 60 79 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email: [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jeżeli wyrażono na to zgodę.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
 6. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. W celu uczestnictwa w procesie rekrutacji podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Ogłoszenie archiwalne