Ta oferta pracy jest nieaktualna od 90 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator baz danych

 • Gdańsk, Kowale (powiat gdański), pomorskie
 • Specjalista
 • 20.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy liderem w branży home decor w Polsce. Od ponad 20 lat zajmujemy się importem i dystrybucją artykułów wyposażenia wnętrz.
   
  Zarządzamy dwoma rozpoznawalnymi markami: home&you oraz Essex.
   
  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu
  pracownika na stanowisko:
  Administrator baz danych
  Miejsce pracy: Gdańsk (okolice), Kowale (powiat gdański)

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie  odpowiedzialna za wsparcie techniczne zespołu administrującego systemem sprzedażowym POS poprzez:

  • monitoring wydajności baz danych/systemów operacyjnych,
  • pisanie zapytań T-SQL,
  • automatyzację czynności administracyjnych,
  • tworzenie dokumentacji technicznej,
  • dbanie o bezpieczeństwo baz danych/systemów operacyjnych (HADR dla środowiska Microsoft).

  Zachęcamy do aplikowania osoby, które posiadają:

  • znajomość baz danych Microsoft SQL Server,
  • znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows Server,
  • znajomość Powershell,
  • znajomość język angielskiego pozwalającego na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznych.

  Dodatkowym atutem będą:

  • znajomość innych silników relacyjnych baz danych,
  • znajomość procesów magazynowo-sprzedażowych,
  • znajomość wirtualizatora Vmware.

  W zamian za Twoją wiedzę, zapewnimy Ci:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie będącej liderem na rynku,
  • ciekawą i kreatywną pracę w miłej atmosferze,
  • szkolenia specjalistyczne,
  • świadczenia dodatkowe (m.in. możliwość zakupu produktów home&you w atrakcyjnych cenach, karta sportowa, prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach).
   
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
  klikając na przycisk aplikowania przez portal pracuj.pl:

  www.home-you.com

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349 (dalej: „BBK), moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 [1]Kodeksu pracy w celu realizacji przez BBK procesu rekrutacji, prowadzonego na dane stanowisko, a w przypadku zawarcia umowy o pracę - także w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę.

  Wyrażam zgodę na zachowanie i późniejsze przetwarzanie przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale nr KRS: 0000015349, moich danych osobowych zawartych w przekazanej BBK dokumentacji rekrutacyjnej, dla celów przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko.

  [KLAUZULA DLA OGŁOSZEŃ NA UMOWĘ O PRACĘ]

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Honorata Leszczyńska-Bolińska dane kontaktowe: nr tel. 535 35 11 01 adres e-mail [email protected] (dalej: ,,ADMINISTRATOR”).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w zakresie kategorii danych wymaganych art. 22 [1] § 1 Kodeksu pracy (a w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - także innymi przepisami prawa)– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji;

  b) na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego);

  c) w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a) – b ) powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji przez ADMINISTRATOR procesu rekrutacji;

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być będą pracownicy lub współpracownicy ADMINISTRATORA, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych ADMINISTRATORA, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji ,[…[KLP1] ].
  2. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być: podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację (jeśli dotyczy) lub spółka BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale – właściciel marki home&you.
  3. Podanie i umożliwienie ADMINISTRATOROWI przetwarzania Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w 22[1] Kodeksu pracy. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie zaś innych danych niż wymagane lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ani też nie będzie powodować wobec Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów: (i) okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, dla potrzeb której dane zostały podane, a w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody także do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na takie samo lub podobne stanowisko, (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora. Jednakże w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane najpóźniej do chwili jej wycofania.
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
  7. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (w tym w zakresie wykraczającym poza dane wymagane na podstawie art. 22 [1] Kodeksu pracy), przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez […][KLP2] .

  [KLAUZULA DLA OGŁOSZEŃ NA UMOWĘ O WSPÓŁPRACY]

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Honorata Leszczyńska-Bolińska dane kontaktowe: nr tel. 535 35 11 01,adres e-mail [email protected] (dalej: ,,ADMINISTRATOR”).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a) w zakresie kategorii danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, na podstawie– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji przez ADMINISTRATORA procesu rekrutacji i podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy i związanej z tym komunikacji;

  b) na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, w celu i w zakresie wynikającym z realizacji uzasadnionych interesów administratora, za które to interesy uznajemy w szczególności: obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemu monitoringu wizyjnego;

  c) w zakresie wykraczającym poza kategorie danych wymagane na podstawie pkt. a) – b ) powyżej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji przez ADMINISTRATORA procesu rekrutacji;

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być będą pracownicy lub współpracownicy ADMINISTRATORA, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych ADMINISTRATORA, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji ,[…[KLP3] ].
  2. Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację (jeśli dotyczy) lub spółka BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale – właściciel marki home&you.
  3. Podanie i umożliwienie ADMINISTRATOROWI przetwarzania Pani/Pana danych jest na etapie rekrutacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie przez Panią/Pana danych w tym zakresie skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Na etapie nawiązywania współpracy, podanie i umożliwienie ADMINISTRATOROWI przetwarzania Pani/Pana danych jest przede wszystkim wymogiem umownym - warunkiem należytej realizacji współpracy, o której mowa wyżej, w tym sprawnej komunikacji (ich niepodanie czyniłoby tę współpracę i komunikację niemożliwą lub wysoce utrudnioną).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów: (i) okres niezbędny do wykonywania umowy (współpracy i możliwego dochodzenia roszczeń), (ii) okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji) oraz, (iii) okres realizacji wyżej opisanych interesów administratora. Jednakże w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane najpóźniej do chwili jej wycofania.
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz - z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
  7. W zakresie podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać wyrażoną zgodę możne Pani/Pan poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres: […[KLP4] ].