Oferta pracy

Administrator Baz Danych

IBM

IBM

Galileo

Kraków

Będziesz częścią międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój systemów bazodanowych działających na wewnętrzne potrzeby IBM, jak i wspierających procesy biznesowe dla zewnętrznych klientów. Stanowisko obejmuje przede wszystkim administracje relacyjnymi bazami danych: IBM DB2, Oracle, MS-SQL, PostgreSQL, oraz bazami noSQL: MongoDB, Elasticsearch. Są one hostowane w modelu tradycyjnym: on premise oraz w modelu chmurowym: Database as a Service. Zakres pracy obejmuje instalacje nowych oraz bieżące utrzymanie środowisk bazodanowych, w trybie 24×7, uaktualnienie do nowych wersji, stały monitoring oraz strojenie wydajności. Oferujemy prace w doświadczonym międzynarodowym teamie, wdrażającym i zarządzającym aplikacje biznesowe. Możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji w zarówno komercyjnych rozwiązaniach IBM jak i w projektach Open source.
Administrator Baz DanychNumer ref.: 123054
Obowiązki: 
 • Instalacja, wdrażanie nowych systemów bazodanowych dla obecnych i nowych aplikacji , w oparciu o ustaloną z architektami aplikacji strukturę.
 • Definiowanie koniecznych miantenance planów w celu utrzymania środowisk bazodanowych w jak najlepszej kondycji
 • Hardening systemów bazodanowych dla zapewnienia zgodności w wewnętrznymi wymogami bezpieczeństwa jak i wymaganiami klientów
 • Regularna aktualizacja środowisk bazodanowych zgodnie z wew wymogami bezpieczeństwa.
 • Definiowanie oraz nadawanie uprawnień do systemów bazodanowych zgodnie z koniecznymi wymaganiami businessowymi
 • Zapewnienie regularnych backupow baz danych, odtwarzanie lokalne jak i podczas regularnych Disaster Recovery testow.
 • Reagowanie na zdarzenia z systemów monitorujących i podejmowanie akcji naprawczych
 • Współpraca z zespołami wsparcia systemów operacyjnych w celu optymalizacji pracy całego środowiska bazodanowego na danym systemie
 • Współpraca z zespołami wsparcia aplikacji oraz developerami aplikacji w celu optymalizacji działania bazy na warstwie logicznej (struktura bazy, SQL statement, indexes tuning, etc)
 • Współpraca z zespołami security&compliance w celu dostosowania i utrzymania systemów, wsparcie audytów bezpieczeństwa
Wymagania:
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w administracji co najmniej jednej z baz danych: DB2, Oracle lub MS-SQL
 • Doświadczenie w administracji bazami noSQL
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Python
 • Dobra znajomość Systemów operacyjnych Linux i Windows
 • Dobra znajomość języka SQL oraz co najmniej jednego z języków: SQL PL, T-SQL or PL/SQL
 • Doświadczenie w monitoringu baz danych oraz ich strojeniu
 • Innowacyjność kreatywność przy wdrażaniu nowych rozwiązań
 • Otwartość, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne poparte doświadczeniem
Preferowana wiedza specjalistyczna i techniczna:
 • Znajomość rozwiązań software’owych IBM
 • Znajomość zagadnień raportowania i analizy danych
 • Znajomość technologii kontenerów (Docker, Kubernetes, Openshift)
Oferujemy:
 • Pracę w doświadczonym międzynarodowym teamie, wdrażającym i zarządzającym aplikacje businessowe
 • Możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji w zarówno komercyjnych rozwiązaniach IBM jak i w projektach Open Source

Ogłoszenie archiwalne