Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Administrator Baz Danych

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Lodowa 106, Górna, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 10 dni temu
 • umowa o pracę
 • część etatu
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lodowa 106

Górna

Łódź

Twój zakres obowiązków

Tworzenie baz i administrowanie bazami danych Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie chemiczne lub biologiczne/biotechnologiczne lub pokrewne (licencjat lub magisterium),

Mile widziane

 • Znajomość podstaw informatyki

 • Znajomość chemicznych i biologicznych baz danych (np. Mosaic Sample Management System firmy Titian, inne)

 • Znajomość języka angielskiego

 • Zdolności interpersonalne

To oferujemy

Atrakcyjną pracę w obszarze chemii medycznej, skriningu i poszukiwania nowych związków bioaktywnych, możliwość rozwoju zainteresowań oraz poszerzania wiedzy tak w kraju jak i za granicą.

W związku z realizacją przez Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w części utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych w ramach „European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowisko Administrator Baz Danych

Miejsce pracy:

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi

Forma współpracy:

0,5 etatu na stanowisku technicznym od grudnia 2021. Inny poziom zaangażowania (w tym pełny etat) do negocjacji.

Bezpośredni przełożony:

prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski

Zgłoszenia:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. stanowisko proszeni są o przedstawienie CV wraz z listem motywacyjnym.

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 21 listopada 2021 r. w Sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN, 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–17.00. Dokumenty można także nadsyłać pocztą na adres Instytutu (z dopiskiem: oferta nr 3/2021/EU-OPENSCREEN ERIC) lub za pomocą przycisku aplikowania.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji i oceny dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wybrana zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych jest przewidziany na dzień 29 listopada 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą zdalnie za pośrednictwem jednej z internetowych platform komunikacyjnych.

W dniu 30 listopada 2021 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

Następnie wniosek o zatrudnienie zostanie przekazany do działu personalnego Instytutu celem podjęcia dalszych działań administracyjnych związanych z zatrudnieniem wybranego kandydata.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi w drodze weryfikacji nadesłanych dokumentów kandydatami oraz zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wszystkich nadesłanych ofert, o ile komisja konkursowa uzna ich kwalifikacje za niespełniające wymogów. Jednocześnie informujemy, iż nadesłane dokumenty nie będą kandydatom zwracane.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prof. dr hab. Zbigniewa Leśnikowskiego pisząc na adres: [email protected]