Oferta pracy

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Administrator Big Data

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Kasprzaka 2, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 15 dni
  do: 22 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
BNP PARIBASBank zmieniającego się świata
Administrator Big Data
miejsce pracy Warszawa
Nasz charakter

Działamy w pierwszej szóstce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych, dzięki czemu pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach.

W funkcjonowaniu naszego biznesu kluczowy jest obszar IT, w którym pracownicy mogą być odpowiedzialni za budowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Bigdata, Cloud oraz AI, jak również rozwój nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, modernizację i utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej, wsparcie użytkowników i wiele innych. Bank jest środowiskiem bardzo dynamicznym i pełnym wyzwań, dającym możliwość współpracy z największymi firmami z branży IT jak Apple, Google, Microsoft, Amazon czy Oracle oraz z szeregiem innowacyjnych startupów zarówno z Polski jak i ze świata.

Twój charakter

Wymagane:

 • doświadczenie w administracji systemem Hadoop (w dystrybucjach Hortonworks/Cloudera);
 • system Linux oraz narzędzia Spark/Hive/HDFS/Hive/Ranger

Mile widziane:

 • znajomość: języka Python/Bash, SQL i relacyjnych baz danych,
 • znajomość narzędzi ETL, Apache Airflow, k8s, narzędzie AI: kubeflow,
 • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum

Charakter
Twojej pracy

Szukamy Administratora Big Data do naszego Zespołu Systemów Big Data i Raportowania budującego, rozwijającego oraz utrzymującego platformę Big Data, na której oparte są m.in. produkty:

 

 • Nowa hybrydowa centralna hurtowania w Banku: Enterprise Warehouse;
 • Środowisko AI w Banku: AI Lab, AI Runtime

 

przetwarzające codziennie ogromne ilości danych i dostarczające informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji pracownikom całego Banku.

 

Charakter pracy:

 • administrowanie aplikacjami bankowymi i bazami danych;
 • uczestnictwo w projektach bankowych;
 • tworzenie skryptów automatyzujących zasilenia;
 • wsparcie użytkowników aplikacji w ramach II Linii Wsparcia Service Desk;
 • współpraca z dostawcami oprogramowania przy utrzymaniu systemów oraz planowaniu ich rozwoju;
 • praca w trybie dyżurów w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne;

 

Stack technologiczny: Linux, bash, Hadoop, k8s (OpenShift), Spark, Hive, Impala, Ranger, AirFlow, Kafka, bazy SQL, git. 

Masz jak w Banku
 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju kompetencji dzięki pracy w zwinnych, kreatywnych zespołach skupiających ekspertów obszarów Big Data, Hurtowni Danych, Data Science oraz biznesowych;
 • Dostarczanie rozwiązań w zespołach SCRUM w metodyce AGILE;
 • Atmosferę dzielenia się wiedzą;
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

I jeszcze kilka słów o plusach pracy z nami – bo jest tego naprawdę sporo:

KAFETERIA MY BENEFIT
To TWÓJ czas wolny. Decyduj, jak chcesz go wykorzystać. Jest co robić.
KARTA MULTISPORT
Nie trzymaj jej bezczynnie w portfelu. Bierz bliskich i spędzaj czas aktywnie.
FITQBE
Kondycja, samopoczucie i pasje są równie ważne. Rozwijaj się i dbaj o nie.
UPOMINKI DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Pamiętasz o Dniu Dziecka? My zawsze.
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW
Twoi bliscy są częścią naszej rodziny. Zadbajmy o nich.
PRACUJ Z CHARAKTEREM

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Działamy w pierwszej szóstce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych, dzięki czemu pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach.

W funkcjonowaniu naszego biznesu kluczowy jest obszar IT, w którym pracownicy mogą być odpowiedzialni za budowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Bigdata, Cloud oraz AI, jak również rozwój nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, modernizację i utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej, wsparcie użytkowników i wiele innych. Bank jest środowiskiem bardzo dynamicznym i pełnym wyzwań, dającym możliwość współpracy z największymi firmami z branży IT jak Apple, Google, Microsoft, Amazon czy Oracle oraz z szeregiem innowacyjnych startupów zarówno z Polski jak i ze świata.

Administrator Big Data

Szukamy Administratora Big Data do naszego Zespołu Systemów Big Data i Raportowania budującego, rozwijającego oraz utrzymującego platformę Big Data, na której oparte są m.in. produkty:

 

 • Nowa hybrydowa centralna hurtowania w Banku: Enterprise Warehouse;
 • Środowisko AI w Banku: AI Lab, AI Runtime

 

przetwarzające codziennie ogromne ilości danych i dostarczające informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji pracownikom całego Banku.

 

Charakter pracy:

 • administrowanie aplikacjami bankowymi i bazami danych;
 • uczestnictwo w projektach bankowych;
 • tworzenie skryptów automatyzujących zasilenia;
 • wsparcie użytkowników aplikacji w ramach II Linii Wsparcia Service Desk;
 • współpraca z dostawcami oprogramowania przy utrzymaniu systemów oraz planowaniu ich rozwoju;
 • praca w trybie dyżurów w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne;

 

Stack technologiczny: Linux, bash, Hadoop, k8s (OpenShift), Spark, Hive, Impala, Ranger, AirFlow, Kafka, bazy SQL, git. 

Wymagane:

 • doświadczenie w administracji systemem Hadoop (w dystrybucjach Hortonworks/Cloudera);
 • system Linux oraz narzędzia Spark/Hive/HDFS/Hive/Ranger

Mile widziane:

 • znajomość: języka Python/Bash, SQL i relacyjnych baz danych,
 • znajomość narzędzi ETL, Apache Airflow, k8s, narzędzie AI: kubeflow,
 • doświadczenie w pracy w metodyce Scrum
 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju kompetencji dzięki pracy w zwinnych, kreatywnych zespołach skupiających ekspertów obszarów Big Data, Hurtowni Danych, Data Science oraz biznesowych;
 • Dostarczanie rozwiązań w zespołach SCRUM w metodyce AGILE;
 • Atmosferę dzielenia się wiedzą;
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

 

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty zatrudnienia

W przypadku rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w Banku profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty  zawiadomienia Banku o rezygnacji.

 

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zatrudnienia. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania.”

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne