Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 78.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:
- wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- spółki z grupy kapitałowej Banku. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (www.rbinternational.com),
- podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
- firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.
Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 2 lat licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
- do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Banku – dotyczy danych osób, które nie zostały w Banku zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
- przez okres 5 lat od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Banku po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji
Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO).
W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Administrator DEVOPS/AWS [rekrutacja prowadzona online]

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w PolsceO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Marszałkowska 126

Warszawa

top

Grupa Raiffeisen jest jedną z wiodących grup Bankowych w Europie środkowo-wschodniej. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, powstały w wyniku przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A., zajmuje się przede wszystkim obsługą walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych, jednocześnie będąc likwidatorem funduszy inwestycyjnych.

Administrator DEVOPS/AWS
Miejsce pracy: Warszawa

Twoja Praca

 • Zarządzanie infrastrukturą hostowaną w środowisku Amazon Web Services (AWS)
 • Udział w projektowaniu rozwiązań chmurowych
 • Zapewnienie wsparcia dla środowisk developerskich, testowych i produkcyjnych
 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu procesami CI/CD

Twój Kapitał

 • Ponad 2 lata doświadczenia w zapewnianiu codziennego wsparcia aplikacji lub serwisów internetowych
 • Angielski na poziomie B2
 • Doświadczenie w zarządzaniu konfiguracją Amazon Web Services (AWS)
 • Dobra znajomość Linux, PostgreSQL, MongoDB, Kubernetes, Apache Kafka, Elasticsearch, Kibana, Jenkins, Ansible, Cloudformation

Twój Zysk

 • Interesująca i stabilna praca
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Multikafeteria (Karta Multisport, bilety do kina, teatru, bony do sklepów itd.)
 • Wyjazdy integracyjne
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy z domu
 • Owocowe poniedziałki
 • Nauka języka obcego
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej instytucji finansowej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj

Grupa Raiffeisen jest jedną z wiodących grup Bankowych w Europie środkowo-wschodniej. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, powstały w wyniku przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A., zajmuje się przede wszystkim obsługą walutowych kredytów i pożyczek hipotecznych, jednocześnie będąc likwidatorem funduszy inwestycyjnych.

Administrator DEVOPS/AWS

Twoja Praca

 • Zarządzanie infrastrukturą hostowaną w środowisku Amazon Web Services (AWS)
 • Udział w projektowaniu rozwiązań chmurowych
 • Zapewnienie wsparcia dla środowisk developerskich, testowych i produkcyjnych
 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu procesami CI/CD

Twój Kapitał

 • Ponad 2 lata doświadczenia w zapewnianiu codziennego wsparcia aplikacji lub serwisów internetowych
 • Angielski na poziomie B2
 • Doświadczenie w zarządzaniu konfiguracją Amazon Web Services (AWS)
 • Dobra znajomość Linux, PostgreSQL, MongoDB, Kubernetes, Apache Kafka, Elasticsearch, Kibana, Jenkins, Ansible, Cloudformation

Twój Zysk

 • Interesująca i stabilna praca
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Multikafeteria (Karta Multisport, bilety do kina, teatru, bony do sklepów itd.)
 • Wyjazdy integracyjne
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość pracy z domu
 • Owocowe poniedziałki
 • Nauka języka obcego
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej instytucji finansowej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne