Oferta pracy

 
Klauzula informacyjna

Dane Administratorów: Administratorem Pani/Pana danych osobowych objętych formularzem oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych (razem zwanych dalej: zgłoszeniem rekrutacyjnym) jest Farmacol Serwis S.A z siedzibą w Katowicach przy ul. Szopienickiej 77 oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl w zakładce KIM JESTEŚMY – STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Dane kontaktowe: Wspólny punkt do kontaktu do Administratorów Danych: [email protected], [email protected].
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem: [email protected]

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO - dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w przypadku prowadzenia postępowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. Wniosek o realizację praw dostępny jest na https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/

W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: [email protected], co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu usunięcia zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego lub do czasu trwania postępowania.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Farmacol S.A.

Administrator ERP

Farmacol S.A. O firmie

Farmacol S.A.

Szopienicka 77

Katowice

GK FARMACOL to jeden z największych dystrybutorów farmaceutycznych w Polsce, łączący doświadczenie i najlepsze tradycje polskiego biznesu z nowoczesnym sposobem zarządzania.

Atutem naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie…

Dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu - zostań współtwórcą
sukcesu Grupy Kapitałowej FARMACOL.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko
Administrator ERP
Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:

 • obsługa incydentów i rozwiązywanie problemów,
 • szkolenie i wspieranie użytkowników,
 • testowanie i analiza błędów zgłaszanych przez użytkowników,
 • zgłaszanie błędów do dostawców i nadzorowanie usuwania błędów,
 • realizacja wdrażania zmian w systemie (samodzielnie, z udziałem pozostałych administratorów lub dostawcy zewnętrznego),
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemu,
 • aktywne uczestnictwo w realizowanych projektach rozwojowych (prezentacje, prace koncepcyjne, dokumentowanie, testowanie, szkolenie użytkowników),
 • realizacja testów systemowych i wsparcie w testach akceptacyjnych użytkowników,
 • prowadzenie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizowanymi pracami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość systemów klasy ERP i/lub WMS,
 • znajomość zagadnień elektronicznej wymiany danych EDI,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość języka SQL,
 • dobra znajomość środowiska Windows,
 • punktualność oraz terminowe wykonywanie powierzonych czynności,
 • silna motywacja do pracy i pozyskiwania nowej wiedzy technicznej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy z użytkownikiem,
 • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane:

 • znajomość bazy danych Oracle,
 • znajomość metodyki ITIL,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • ciekawe wyzwania zawodowe, udział w ambitnych projektach,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego u lidera w branży,
 • pakiet benefitów: pakiet sportowy, pakiet zdrowotny, ubezpieczenie na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

GK FARMACOL to jeden z największych dystrybutorów farmaceutycznych w Polsce, łączący doświadczenie i najlepsze tradycje polskiego biznesu z nowoczesnym sposobem zarządzania.

Atutem naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci ściśle współpracujący na każdym stanowisku pracy. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć w naszym sukcesie, a do każdego zadania podchodzisz indywidualnie…

Dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu - zostań współtwórcą
sukcesu Grupy Kapitałowej FARMACOL.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko
Administrator ERP

Opis stanowiska:

 • obsługa incydentów i rozwiązywanie problemów,
 • szkolenie i wspieranie użytkowników,
 • testowanie i analiza błędów zgłaszanych przez użytkowników,
 • zgłaszanie błędów do dostawców i nadzorowanie usuwania błędów,
 • realizacja wdrażania zmian w systemie (samodzielnie, z udziałem pozostałych administratorów lub dostawcy zewnętrznego),
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemu,
 • aktywne uczestnictwo w realizowanych projektach rozwojowych (prezentacje, prace koncepcyjne, dokumentowanie, testowanie, szkolenie użytkowników),
 • realizacja testów systemowych i wsparcie w testach akceptacyjnych użytkowników,
 • prowadzenie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizowanymi pracami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • znajomość systemów klasy ERP i/lub WMS,
 • znajomość zagadnień elektronicznej wymiany danych EDI,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość języka SQL,
 • dobra znajomość środowiska Windows,
 • punktualność oraz terminowe wykonywanie powierzonych czynności,
 • silna motywacja do pracy i pozyskiwania nowej wiedzy technicznej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy z użytkownikiem,
 • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane:

 • znajomość bazy danych Oracle,
 • znajomość metodyki ITIL,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • ciekawe wyzwania zawodowe, udział w ambitnych projektach,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego u lidera w branży,
 • pakiet benefitów: pakiet sportowy, pakiet zdrowotny, ubezpieczenie na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne