Oferta pracy

Administrator Infrastruktury IT

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami poszukuje osoby na stanowisko:
Administrator Infrastruktury IT
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • zarządzanie infrastrukturą serwerową, w tym w szczególności serwerami Active Directory, serwerem pocztowym i innymi serwerami krytycznymi dla działalności Spółki,
 • monitoring i zarządzanie serwerem SQL,
 • prowadzenie nadzoru nad systemem wirtualizacji Vmware, w tym w szczególności utrzymywanie stanu wysokiej dostępności HA poprzez optymalne przydzielanie dostępnych zasobów, testowanie scenariuszy awarii, generowanie raportów okresowych,
 • instalacja i konfiguracja usług na serwerach fizycznych oraz wirtualnych,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego (analiza i rozwiązywanie problemów, tworzenie polis bezpieczeństwa, firewall, wyjątki),
 • zapewnienie sprawnego działania sieci komputerowej tj. instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych w tym przełączników sieciowych, Access Pointów, itp. (analiza i rozwiązywanie problemów, VLAN, etc.),
 • nadzór nad bezpieczeństwem informacji, zgodnie z planami Spółki,
 • wyznaczanie i wdrażanie standardów bezpieczeństwa dla systemów Spółki,
 • bieżące monitorowanie aplikacji i infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa,
 • realizowanie kontroli i audytów dot. aplikacji i infrastruktury,
 • aktualizowanie procedur i wytycznych dot. IT, zgodnie z przepisami prawa,
 • monitorowanie rynku pod kątem najnowszych trendów, zagrożeń w obszarze IT i opracowywanie stosownych rekomendacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki informatyczne),
 • dobra znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją platform serwerowych,
 • doświadczenie w zakresie administrowania siecią serwerową LAN/WAN, strukturą Active Directory, systemami z rodziny Windows/Unix.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień związanych z optymalizacją zapytań SQL, wymiarowaniem platformy dla baz danych, zapewnieniem wysokiej dostępności dla systemów baz danych,
 • znajomość systemu SAP Business One,
 • potwierdzona certyfikatami znajomość standardów związanych z administracją i bezpieczeństwem IT,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem sieci i aplikacji,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia polityk, procedur i wytycznych dot. bezpieczeństwa IT, prowadzenia lub wspierania audytów bezpieczeństwa IT.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym,
 • samodzielność przy wykonywaniu zadań,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą,
proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV) do dnia 4 listopada br. za pomocą przycisku:
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1) do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
2) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
4) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]
5)  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu:

[_] przeprowadzenia procesu rekrutacji                                   [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji                 
                    

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy