Administrator IT

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 2019-08-23
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 2019-09-22)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Brintons Agnella - jeden z czołowych producentów dywanów i wykładzin na świecie, posiadający ponad 40-letnią tradycję, prowadzi rekrutację na stanowisko:
  Administrator IT
  Miejsce pracy: Białystok

  Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

  • udzielanie bieżącego wsparcia IT pracownikom firmy w zakresie poprawnego działania oprogramowania oraz sprzętu,
  • instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  • zarządzanie serwerami z rodziny Windows Server,
  • zarządzanie domeną Windows,
  • obsługa infrastruktury sieciowej,
  • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

  Od kandydata oczekujemy:

  • ciekawości informatycznej oraz chęci poszukiwania nowych rozwiązań,
  • dobrej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Windows,
  • podstawowej znajomości Microsoft Windows Server,
  • podstawowej znajomości relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
  • podstawowej znajomości Windows Domain,
  • znajomości j. angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
  • umiejętności diagnozowania i usuwania problemów związanych ze sprzętem informatycznym oraz infrastrukturą sieciową,
  • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • ciekawą, pracę w firmie, będącej jednym z liderów w swojej branży,
  • możliwość zbudowania nowych obszarów kompetencji,
  • pracę w ambitnym zespole, w pozytywnej atmosferze wspierającej kreatywność i rozwój,
  • możliwość dofinansowania świadczeń socjalnych.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
   
  Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w Białymstoku 15-113, ul. Gen. Wł. Andresa 42, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Digital Specialist. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Administrator IT.
  bottom
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
   
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, tel: +48 85 67 52 551, mail: [email protected]
  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy w Brintons Agnella sp. z o.o. w Białymstoku.
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.