Oferta pracy

Administrator IT

Telewizja TOYAO firmie

Telewizja TOYA

ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź

ŁódźTv TOYA poszukuje kandydata na stanowisko

Administratora IT

Do obowiązków Administratora IT będzie należało utrzymanie w sprawności:

 • Serwerów stacji (serwery domenowe AD, plikowe, playouty)
 • Roboczych stacji montażowych
 • Komputerów redakcji
 • Działu archiwum

Wymagane umiejętności:

 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Server (Windows Server 2008 R2),
 • Znajomość systemu Citrix (obsługa i administrowanie maszyn wirtualnych, oraz backup),
 • Obsługa oraz konfigurowania sieci LAN w modelu TCP/IP,
 • Obsługa oraz konfiguracja serwerów plikowych opartych o kontrolery dyskowe LSI oraz 3ware,
 • Obsługa urządzeń do archiwizacji danych oparta na rozwiązaniach LTO,
 • Sporządzanie kopii zapasowych plików oraz całych systemów,
 • Sporządzanie dokumentacji oraz schematów wdrażanych rozwiązań,
 • Bardzo dobra znajomość systemów klienckich Microsoft Windows,
 • Podstawowa znajomość systemów Linux,
 • Znajomość i umiejętność stosowania języków skryptowych,
 • Swobodne posługiwanie się terminalem oraz linią komend (bash / powershell),
 • Hardwarowe serwisowanie sprzętu,
 • Tworzenie oraz wdrażanie procedur,
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT,
 • Świadczenia pomocy helpdesk.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Telewizja TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29B, a z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: e-mail: [email protected]
Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy ADO a kandydatem na pracownika, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie podmioty posiadające podstawę prawną do otrzymania danych.
Dane kandydatów na pracowników będą przetwarzane w okresie prowadzonej rekrutacji, chyba, że w sytuacji gdy nie zostanie podpisana umowa pomiędzy ADO i kandydatem obie strony wspólnie ustalą, że ADO ma zachować dane do kolejnej akcji rekrutacyjnej na stanowisko które może interesować kandydata. Kandydaci mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników wynika z Rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wszystkie informacje przekazane przez kandydata wykraczające poza zakres wskazany w tym rozporządzeniu przekazane są za jego zgodą, kandydat ma więc prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane będą w sposób wynikający z powyższych zgód jedynie do momentu ich wycofania przez osobę której dane dotyczą. ADO nie poddaje danych kandydatów na pracowników zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy