Oferta pracy

Administrator IT

Firma DziesiątkaO firmie

Firma Dziesiątka

Królewska 18

Warszawa

 

 W związku z dynamicznym rozwojem, Spółka Dziesiątka Finanse
poszukuje osób na stanowisko:

Administrator IT
Miejsce pracy: Warszawa - Okęcie

OPIS STANOWISKA:

 • Administracja usługami w tym MS Office, witryn intranetowych;
 • Administrowanie użytkownikami i prawami dostępu;
 • Administrowanie infrastrukturą techniczną (sieć, serwery, komputery, drukarki, skanery itp.);
 • Projektowanie rozwiązań sieciowych i systemów IT oraz ich implementacja;
 • Utrzymywanie sprzętu IT w należytym stanie i sprawności (konserwacja i serwis oraz nadzorowanie serwisów zlecanych podmiotom zewnętrznym);
 • Integracja i wdrożenia systemów informatycznych;
 • Współpraca z administratorami systemów operacyjnych Spółki;
 • Nadzór nad standardami zarządzania oraz bezpieczeństwa sieci WAN,LAN,VPN;
 • Rozumienie aspektów technicznych (relacyjne bazy danych, SQL);
 • Współadministrowanie siecią informatyczną;
 • Wsparcie dla bieżących procesów decyzyjnych;
 • Wsparcie użytkowników w codziennej pracy;
 • Współpraca z dostawcami rozwiązań sieciowych oraz wpływ na ich wybór, negocjacje umów;
 • Bieżący monitoring infrastruktury sieciowej;
 • Wdrażanie nowych usług online i aktualizacja już działających;
 • Doświadczenie z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych po awarii oraz zarządzania danymi dla infrastruktury wirtualnej i fizycznej.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie o profilu informatycznym lub technicznym;
 • Znajomość serwerów baz danych Microsoft SQL Server;
 • Umiejętność serwisowania i konserwacji urządzeń IT;
 • Znajomość funkcjonowania sieci komputerowej LAN\WAN;
 • Wiedza z zakresu DNS, DHCP;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 • Umiejętność wykonywania diagnostyki i rozwiązywania problemów z zakresu IT;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku przy administracji środowiskiem sieciowym lub serwerowym;
 • Komunikatywność i samodzielność;
 • Doświadczenie w branży pożyczkowej mile widziane;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność przygotowania profesjonalnej dokumentacji technicznej;
 • Doświadczenie w zarządzaniu systemami działającymi w trybie 24/7/365;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej w organizacji rozproszonej geograficznie;
 • Mile widziana znajomość branży finansowej lub pożyczkowej.

OFERUJEMY:

 • Elastyczną formę zatrudnienia (preferowana umowa o pracę);
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Możliwość rozwoju i uczestnictwa w innowacyjnych projektach;
 • Możliwość bezpłatnego parkowania pod biurem;
 • Niezbędne narzędzia do pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem „IT” klikając w przycisk Aplikuj.

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji).


Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 18, NIP: 7842426890, REGON: 300976329, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000069320, kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł); adres strony internetowej: www.dziesiatka.pl, e-mail: [email protected] jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dziesiątka Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działający na zlecenie Dziesiątka Sp. z o.o., w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

O nas:

Jesteśmy jedną z najstarszych, istniejących od 2001 roku firm pożyczkowych w Polsce. Posiadamy ugruntowaną, stabilną pozycję na rynkach lokalnych w Zachodniej, Północnej i Południowej części kraju. Nasza nowa strategia zakłada zwiększenie skali działania z regionalnej na ogólnopolską, a docelowo wejście do grona liderów rynkowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy