Oferta pracy

Administrator Linux/Unix

mBank S.A.

 • Rzeszów, podkarpackie

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna
Administrator Linux/UnixNumer ref.: UGR/061/0421

Nasz zespół zlokalizowany jest w Warszawie, natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że wpadniesz nas odwiedzić przynajmniej raz w miesiącu :)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • administrowanie i utrzymanie systemów bankowości korporacyjnej
 • administrowanie i utrzymanie systemów ogólnobankowych (BPMS, ECM, ALM)
 • udział w projektach wdrażających powyższe systemy
 • wdrażanie rozwiązań w oparciu o platformę Kubernetes
 • administrowanie SO (Linux, AIX, MS Windows) i DB (Oracle, MS SQL)

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne (informatyka, elektronika)
 • co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku administratora systemów w dużych organizacjach (min. 1000 użytkowników)
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Unix (w tym Linux/RHEL, AIX), z uwzględnieniem zapewniania wysokiej dostępności
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji
 • umiejętność programowania w językach skryptowych
 • znajomość zagadnień związanych z patch managementem
 • praktyczna znajomość protokołów IP
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • komunikatywność i zaangażowanie
 • odporność na stres oraz zorientowanie na cel
 • umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

 • certyfikaty zawodowe z zakresu administracji systemami Unix
 • dyspozycyjność – możliwa praca w nadgodzinach
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne