Oferta pracy

Administrator Projektu

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka AkcyjnaO firmie

 • Szubińska 107, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • kierownik / koordynator

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna

Szubińska 107

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • planowanie i nadzorowanie prac projektowych we współpracy z kierownikiem projektu oraz liderami obszarów merytorycznych,

 • bieżące uszczegóławianie WBS i harmonogramu projektu dla przydzielonych obszarów merytorycznych we współpracy z kierownikiem projektu i liderami obszarów merytorycznych na podstawie rejestru wymagań, rejestru produktów i rejestru jakości,

 • kontrola realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym harmonogramem dla przydzielonych obszarów merytorycznych,

 • identyfikowanie ryzyk dla przydzielonych obszarów merytorycznych i proponowanie sposobów ich mitygacji,

 • raportowanie odchyleń od harmonogramu, identyfikowanie ich przyczyn, proponowanie działań zaradczych,

 • identyfikowanie braków zasobów niezbędnych do realizacji zadań przez zespoły dla przydzielonych obszarów merytorycznych (zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych),

 • kaskadowanie komunikacji z poziomu kierownictwa projektu na poziom członków zespołów dla przydzielonych obszarów merytorycznych zgodnie z Panem Komunikacji,

 • promowanie wśród członków zespołu w przydzielonych obszarach merytorycznych kultury pracy projektowej – planowania i harmonogramowania zadań, dotrzymywania uzgodnionych terminów, wczesnego ostrzegania o potencjalnych problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania (szkolenie, coaching),

 • wnioskowanie do BZP o zmiany metodyk w wyniku obserwacji potrzeb projektów i skuteczności procesów zarządczych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe techniczne,

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w projekcie (samodzielnie lub pomocniczo),

 • zaawansowana znajomość pakiety MS Office, w szczególności MS Project,

 • znajomość metodyk zarządzania projektami,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (znajomość technicznego języka angielskiego będzie atutem).

To oferujemy

 • interesującą pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • świadczenia socjalne i pakiet medyczny.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • przedszkole / żłobek pracowniczy

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

Oferty z zaznaczeniem stanowiska przyjmowane są w Dziale Zarządzania Personelem do dnia 30.06.2021 r.