Logo Pracuj.pl

Administrator Serwerów w Dziale Informatyki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rybacka 1

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • administrowanie środowiskiem sprzętowym: serwery, środowisko serwerów blade, macierze, UPS’y, biblioteka taśmowa, itp.

 • zarządzanie serwerami wirtualnymi oraz fizycznymi i optymalizacja ich pracy

 • administrowanie centralnym systemem backupu danych, tworzenie i nadzorowanie polityki backupu danych w oparciu o narzędzie Veeam

 • administrowanie oprogramowaniem do wirtualizacji VmWare

 • administrowanie serwerami baz MS SQL, firebird, MySQL, postgresql

 • administrowanie domeną Active Directory i usługami dodatkowymi (typu WSUS, DNS, Terminal services)

 • wsparcie przy administrowaniu usługą DHCP

 • bieżący monitoring oraz optymalizacja pracy środowiska i zasobów

 • administrowanie serwerami oferującymi usługi zarówno już wdrożone przez Dział Informatyki jak i każde nowe planowane do wdrożenia

 • aktualizacje systemów operacyjnych serwerów

 • stosowanie polityk bezpieczeństwa i mechanizmów zabezpieczeń

 • obsługa certyfikatów elektronicznych

 • zarządzanie komputerami osobistymi pracowników

 • utrzymywanie aktualnej bazy haseł dostępowych do urządzeń i oprogramowania

 • utrzymywanie dokumentacji środowiska sprzętowego i oprogramowania

 • prowadzenie dziennika administratora

 • administracja oprogramowaniem do ewidencji i monitorowania serwerów i komputerów osobistych pracowników

 • planowanie i rozwój środowiska sprzętowego i oprogramowania systemowego

 • współpraca z dostawcami usług i rozwiązań w zakresie konfiguracji i utrzymania środowiska sprzętowego

 • udział w procesie zakupów towarów i usług w zakresie sprzętu serwerowo-sieciowego oraz usług związanych przygotowywanie specyfikacji technicznej oraz nadzór nad dostawami zakupów urządzeń serwerowych infrastruktury teleinformatycznej

 • nadzorowanie ciągłości i terminów odnowienia usług wsparcia i serwisu dla administrowanych urządzeń i systemów oraz przygotowywanie dokumentacji zgodnie z procedurami wewnętrznymi

 • ścisła współpraca z Administratorem sieci oraz Administratorami systemów

 • realizacja innych zadań zleconych przez władze Uczelni

Nasze wymagania

1) Wykształcenie wyższe informatyczne

2) Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej B2

3) Odbyte szkolenie z zakresu administrowania serwerami Microsoft oraz Linux

4) Wiedza specjalistyczna z zakresu:

• administrowania serwerami Linux Debian, Ubuntu i CentOS

• administrowania serwerami baz danych: MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird

• administrowania serwerami Windows Server,

5) administrowanie systemami i usługami:

• VmWare, Active Directory, WSUS, DNS

6) Administrowanie środowiskiem backupu w oparciu o narzędzia: Veeam

7) Znajomość zagadnień sieciowych: Fortigate, Linux Debia

8) Doświadczenie zawodowe administrowania serwerami: minimum 2 lata

Mile widziane

 • Komunikatywność

 • Umiejętność przekazywania informacji w formie szkoleń

 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostek administracji publicznej (procedury i przepisy, zasady zamówień i zakupów itp.)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • przedszkole / żłobek pracowniczy

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Wymagane dokumenty:

CV zawierające klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub

w zaklejonej kopercie na adres:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dział Kadr

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,

z dopiskiem: „Administrator Serwerów w Dziale Informatyki oferta Nr 22/2023”

Termin składania ofert: do dnia 03 października 2023 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.