Logo Pracuj.pl

Administrator sieci i systemów w Dziale Informatyki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rybacka 1

Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie i administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi,

 • Wykonywanie okresowych kopii zapasowych konfiguracji urządzeń sieciowych oraz ich właściwe przechowywanie oraz dokumentowanie,

 • Zarządzanie, administrowanie oraz aktualizowanie oprogramowania firewall/NAT/router na bazie systemów Linux

 • Zarządzanie i administracja klasami adresowymi oraz wydzielonymi fragmentami wirtualnych sieci VLAN

 • Tworzenie, zarządzanie i administrowanie dostępem VPN typu site-to-site i site-to-client

 • Zarządzanie i administrowanie systemem sieci bezprzewodowej, zapewnienie ciągłości działania oraz poprawności autoryzacji użytkowników – studentów i pracowników

 • Bieżące uaktualnianie istniejącej dokumentacji technicznej dot. infrastruktury sieciowej oraz przygotowywanie dokumentacji dla powstałych w ramach realizacji umowy nowych usług, fragmentów sieci, w tym prowadzenie ewidencji w systemie elektronicznym listy publicznych adresów IP, listy stałych wewnętrznych adresów IP w różnych segmentach sieci, listy sieci wirtualnych VLAN, listy przełączników zarządzanych i urządzeń sieciowych

 • Urzymywanie aktualnej bazy haseł dostępowych do urządzeń i oprogramowania

 • Nadzór nad łączami sieciowymi (światłowodowymi i miedzianymi) – zapewnienie ciągłości pracy sieci

 • Monitorowanie sieci pod kątem bezpieczeństwa sieci, tzn. ochrona antywirusowa i ochrona przed niepowołanym dostępem z poza sieci PUM

 • Prowadzenie analiz wyjaśniających nietypowe błędy, bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych w sieci

 • Kontrola dostępu do treści w ramach sieci (filtrowanie zawartości stron www, blokowanie niepożądanych aplikacji na poziomie sieci, blokowanie kategorii stron www, blokowanie usług sieciowych)

 • Wdrażanie i administracja oprogramowania do monitoringu: ruchu w sieci, stanu urządzeń pracujących w sieci, ewidencji zasobów sieciowych

 • Archiwizacja logów połączeń w celach dowodowych w przypadku naruszenia przez użytkowników obowiązujących przepisów wewnętrznych lub zewnętrznych przez okres 24 miesięcy

 • Zarządzanie systemem podtrzymania awaryjnego i zasilania w kluczowych punktach sieci komputerowej oraz jej rozwój i modernizacja

 • Planowanie w zakresie funkcjonowania, fragmentaryzacji i wykorzystania sieci w oparciu

 • o istniejącą infrastrukturę, jak również jej rozbudowę

 • Kształtowanie polityki rozwoju i modernizacji sieci informatycznych PUM

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PUM przy rozwiązywaniu problemów związanych

 • z modyfikacją i rozbudową lokalnych sieci komputerowych

 • Konfiguracja stacji roboczych użytkowników w zakresie dostępu do sieci Internet,

 • Aktywny udział w działaniach związanych z utrzymaniem mechanizmów i polityk w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne

 • Znajomość zagadnień związanych z monitoringiem sieci i usług

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej B2

 • Znajomość sprzętu i rozwiązań sieciowych HP, Fortigate, w tym umiejętności zarządzania przełącznikami warstwy drugiej i trzeciej HP ProCurve oraz routerami UTM Fortigate

 • Znajomość sieci Ethernet i TCP/IP

 • Znajomość DNS (bind), DHCP, Routing, Firewall, VPN, SNMP

 • Znajomość zagadnień sieciowych – Linux Debian

 • Doświadczenie zawodowe administrowania siecią komputerową minimum 3 lata

 • Prawo jazdy kat. B z własnym środkiem transportu

 • Znajomość oprogramowania urządzeń marki Fortigate

 • Znajomość zagadnień związanych z serwerami Radius

Mile widziane

 • Zdolność do utrzymywania długotrwałej koncentracji, umiejętność kreatywnej analizy oraz syntezy zagadnień związanych z zakresem kompetencji, umiejętność przeprowadzania szeroko pojętej diagnostyki w zakresie działania zarządzanych systemów, aplikacji, narzędzi, usług

 • Umiejętność dokładnego sporządzania dokumentacji wykonanej pracy, precyzyjnego wypowiadania się, bardzo dobrej organizacji pracy, bardzo dobrej pamięci

 • Gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i podejmowania szeroko pojętej inicjatywy

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • preferencyjne pożyczki

 • firmowa biblioteka

 • brak dress code’u

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • przedszkole / żłobek pracowniczy

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane, spełniające wyżej wymienione wymagania, proszone są o składanie ofert:

CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, zawierające klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub w zaklejonej kopercie na adres:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dział Kadr

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,

z dopiskiem: „Administrator sieci i systemów Nr oferty 23/2023”

Termin składania ofert: do dnia 03 października2023 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.