Oferta pracy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca. Z administratorem można kontaktować się:  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);  telefonicznie: 22 55 20 000. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: [email protected] Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy. Cel i podstawy prawne przetwarzania Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego , natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie , która może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę , która może przyjąć poniższe brzmienie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: [email protected] Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy. Odbiorcy danych Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. Grupa Pracuj sp. z o.o. prowadząca portal www.pracuj.pl (w przypadku aplikowania za pomocą tego portalu). Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawa osób, których dane dotyczą Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Administrator sieci komputerowej

Uniwersytet WarszawskiO firmie

9 00013 000 brutto / mies.

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

Warszawa

Technologie, których używamy

Wymagane

 • OSPF

 • BGP

 • STP

 • WAN

 • LAN

 • WIFI

 • Linux

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie bezawaryjnego działania sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego

 • Udział w planowaniu i wdrożeniach nowych systemów

 • Wsparcie innych zespołów IT w zakresie sieci komputerowych

Nasze wymagania

 • Przynajmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku administratora

 • Bardzo dobra znajomość sieci IP i protokołów sieciowych (OSPF, BGP, STP)

 • Doświadczenie w administracji przełącznikami i routerami Juniper i/lub Cisco

 • Doświadczenie w administracji firewallami Juniper i/lub PaloAlto i/lub Cisco

 • Znajomość systemów Linux

 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do monitoringu

 • Znajomości języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji

Tak organizujemy naszą pracę

Liczba osób w zespole

 • 4

Tak pracujemy

 • wewnątrz organizacji
 • rozwijasz kilka projektów jednocześnie
 • masz wpływ na wybór narzędzi i technologii
 • masz wpływ na rozwiązania technologiczne

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Biuro w centrum Warszawy, blisko metra (stacja Nowy Świat – Uniwersytet)

 • Praca z nowymi technologiami przy projektach rozwojowych i badawczych

Etapy rekrutacji
1

Rozmowa techniczna z kierownikiem działu i osobą techniczną

2

Rozmowa dotycząca warunków zatrudnienia

3

Decyzja

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy.

Przewiń do profilu firmy

 • Routery: Juniper MX

 • Przełączniki: Juniper EX2200-EX9200, Cisco Nexus9k

 • Firewalle: PaloAlto, Juniper SRX

 • WiFI: Extreme Networks

 • Wirtualizacja: Hyper-V, VMware, Docker

 • Proxy: F5 LTM, nginx

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz podpisanej informacji dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez przycisk Aplikuj, w tytule wpisując nazwę stanowiska.