Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator - Specjalista IT w Dziale Informatyki i Telekomunikacji

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  Administrator - Specjalista IT w Dziale Informatyki i Telekomunikacji

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Podstawowe zadania na stanowisku:

  • Prowadzenie i dokumentacja spraw w zakresu IT
  • Przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej, finansowej i organizacyjnej
  • Zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego przepływu informacji między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Copernicus PL Sp. z o. o. oraz do jednostek zewnętrznych
  • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu IT
  • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • Całodobowe zapewnienie ciągłości pracy jednostek organizacyjnych Copernicus PL Sp. z o.o. w tym:
   • Rozwiązywanie problemów dotyczących IT zgłoszonych przez pracowników
   • Usuwanie awarii sprzętu i infrastruktury IT
  • Instalacje elementów infrastruktury IT w miejscach do tego przeznaczonych
  • Prowadzenie ewidencji elementów infrastruktury IT
  • Konserwacja i serwisowanie sprzętu IT należącego do Copernicus PL Sp. z o. o.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach roboczych

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z obszaru informatyki lub pokrewne
  • znajomość budowy komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz ogólna bieżąca wiedza z obszaru IT
  • bardzo dobra znajomość pakietów Office (Microsoft Office, Open Office oraz Libre Office)
  • umiejętność diagnozowania usterek związanych z konfiguracją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • znajomość instalacji, konfiguracji i diagnozowania problemów w systemach rodziny Microsoft Windows
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • odporność na stres
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • terminowość
  • kreatywność
  • samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym

   Mile widziane:

   

  • doświadczenie na podobnym stanowisku
  • wiedza z zakresu systemów informatycznych klasy ERP oraz HIS
  • znajomość protokołu HL7 i standardu DICOM

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
  • Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową CALYPSO na preferencyjnych warunkach
  • Pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa)
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).

  Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
  2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [email protected], nr telefonu 58 76 40 339.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).

  Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
  2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [email protected], nr telefonu 58 76 40 339.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).

  Informujemy, że Administratorem danych jest Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.
  2. Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: [email protected], nr telefonu 58 76 40 339.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  11. Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.