mBank S.A.

Administrator systemów / aplikacji IT

mBank S.A.O firmie

 • Kilińskiego 74, Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 22 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne
godziny pracy
  
Pracę
w metodologii zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Administrator systemów / aplikacji IT
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: UGR/044/0620

Twoje zadania:

 • administracja systemami operacyjnymi Windows oraz Linux
 • administracja platformą Kubernetes
 • tworzenie skryptów w PowerShell, linux shell
 • rozwijanie automatyzacji w oparciu o Jenkins, Ansible
 • podstawowa administracja MSSQL, pisanie zapytań T-SQL
 • identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji/systemu
 • agregacja oraz analiza logów aplikacji/systemu (np. Splunk)
 • instalacja aplikacji/aktualizacje aplikacji
 • monitorowanie działania aplikacji (np. SCOM)
 • proaktywna optymalizacja funkcjonowania powierzonych do utrzymania aplikacji
 • udział w projektach w obszarze powierzonych aplikacji
 • ścisła współpraca z administratorami w ramach zespołu i organizacji
 • współpraca z dostawcami usług telekomunikacyjnych i oprogramowania

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne tj. informatyka/elektronika/telekomunikacja
 • doświadczenie w administrowaniu systemami Windows i aplikacjami w środowisku sieciowym wysokiej dostępności
 • znajomość systemów Windows i Linux, znajomość MSSQL/T-SQL, PowerShell, linux shell i/lub innych języków skryptowych
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami obsługi Contact Center oraz telekomunikacyjnymi (PBX, czat, video, sms, voiceBOT, chatBOT)
 • doświadczenie w automatyzacji procesów deploymentu w oparciu o Jenkins, Ansible
 • znajomość zagadnień związanych z przesyłaniem danych audio/wideo przez Internet
 • znajomość rozwiązań chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres - konieczność częstego podejmowania szybkich decyzji pod presją
 • komunikatywność - stawiamy na współpracę w zespole!

 

Mile widziane:

 • znajomość obsługi systemu CIC (Genesys)
Dowiedz sie co wyróżnia
mBank w IT:
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi technologiami!
Administrator systemów / aplikacji ITNumer ref.: UGR/044/0620

Twoje zadania:

 • administracja systemami operacyjnymi Windows oraz Linux
 • administracja platformą Kubernetes
 • tworzenie skryptów w PowerShell, linux shell
 • rozwijanie automatyzacji w oparciu o Jenkins, Ansible
 • podstawowa administracja MSSQL, pisanie zapytań T-SQL
 • identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu aplikacji/systemu
 • agregacja oraz analiza logów aplikacji/systemu (np. Splunk)
 • instalacja aplikacji/aktualizacje aplikacji
 • monitorowanie działania aplikacji (np. SCOM)
 • proaktywna optymalizacja funkcjonowania powierzonych do utrzymania aplikacji
 • udział w projektach w obszarze powierzonych aplikacji
 • ścisła współpraca z administratorami w ramach zespołu i organizacji
 • współpraca z dostawcami usług telekomunikacyjnych i oprogramowania

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki techniczne tj. informatyka/elektronika/telekomunikacja
 • doświadczenie w administrowaniu systemami Windows i aplikacjami w środowisku sieciowym wysokiej dostępności
 • znajomość systemów Windows i Linux, znajomość MSSQL/T-SQL, PowerShell, linux shell i/lub innych języków skryptowych
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami obsługi Contact Center oraz telekomunikacyjnymi (PBX, czat, video, sms, voiceBOT, chatBOT)
 • doświadczenie w automatyzacji procesów deploymentu w oparciu o Jenkins, Ansible
 • znajomość zagadnień związanych z przesyłaniem danych audio/wideo przez Internet
 • znajomość rozwiązań chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres - konieczność częstego podejmowania szybkich decyzji pod presją
 • komunikatywność - stawiamy na współpracę w zespole!

 

Mile widziane:

 • znajomość obsługi systemu CIC (Genesys)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne